Cercetătorii Filialei Iași a Academiei Române

Institutul de Cercetări Economice și Sociale


Departamentul de Științe Socio-Umane

Coordonator
CS I Bogdan Olaru

CS I Eugen Huzum
CS I Cătălina Răducu
CS I Dan Gabriel Sîmbotin
CS III Vali Pleșca
CS Alexandru Bârliba