Concurs pentru ocuparea unui post de documentarist în cadrul Institutului de Matematică „O. Mayer”

Academia Română – Filiala Iaşi, cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 9, în data de 18 ianuarie 2018, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de documentarist IA (M), din cadrul Institutului de Matematică O. Mayer, normă întreagă, perioadă nedeterminată.

Concursul va consta în trei probe: proba scrisă în data de 18.01.2018, ora 12:00, proba practica 23.01.2018, ora 12:00 și interviul în data de 29.01.2018, ora 12:00.

Condiţii: studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat sau echivalentă în domeniul umanist, cursuri de specializare în secretariat, birotică, cunoștințe operare PC – Windows, Microsoft Office, utilizarea LATEX – nivel avansat, cunoștințe de limba engleză și limba franceză nivel avansat.

Vechime minima de 7 ani de ocupare a unui post cu atribuţii în domeniul umanist in cadrul unei institutii bugetare în specialitatea studiilor necesare funcției de execuție. Termenul de depunere a dosarelor este 10 ianuarie 2018, ora 15:00.

Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Facebook
GOOGLE
Pinterest
LINKEDIN