Grupuri de cercetare

Regional Development Research Platform

inima de lemn

Regional Development Research Platform (RDRP) reprezintă un grup interdisciplinar de cercetare pentru dezvolatarea Regiunii de Nord Est. Grupul RDRP a fost dezvoltat în cadrul unui proiect științific intern al Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, al Academiei Române, Filiala Iași, începând din februarie 2015, printr-o colaborare dintre Colectivul de Economie Rurală și Departamentul pentru Tehnologii Digitale Discursive.

Membrii fondatori sunt: Ioan Sebastian Brumă, Lucian Tanasă și Codrin Dinu Vasiliu.

Grupul interdisciplinar de cercetare RDRP își propune următoarele obiective:

  1. dezvoltarea managementului și marketingului cercetării științifice academice, ca suport real pentru transferul de cunoaștere dinspre mediul academic spre economia Regiunii de Nord Est
  2. promovarea imaginii Academiei Române în calitatea acesteia de actor important pentru dezvoltarea economiei, prin extinderea gradului de implicare a cercetării academice în problemele comunității
  3. dezvoltarea aplicațiilor digitale pentru culegerea, stocare, interpretarea și distribuirea informațiilor științifice cu impact economic ridicat
  4. implementarea aplicațiilor de centralizare a informațiilor științifice puse la dispoziție de marile baze de date internaționale, ca sprijin pentru activitatea de cercetare
  5. dezvoltarea parteneriatelor cu administrația publică, organizațiile neguvernamentale, mediul de afaceri pentru formularea de politici, strategii și acțiuni concrete în sprijinul dezvoltării socio-economiei din Regiunea de Nord Est