Institutul de Informatică Teoretică

Corpusul limbii române contemporane

Proiectul a avut ca rezultat construirea unui corpus de aproximativ un miliard cuvinte românești care acoperă perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial, 300 de ore de înregistrări vocale, din 17 domenii și mai multe stiluri literare, achiziționate din romane, articole de presă, bloguri, scrieri științifice, piese de teatru etc. Textele au fost curățate, […]

Posibilități de procesare a semnalelor medicale bazate pe dicționare specifice

Scopul general al proiectului este acela de a dezvolta noi metode de procesare de semnal medical – compresie, extragere de trasături, clasificare – utilizand în special conceptul de reprezentare a semnalului în functie de un dictionar specific.  Plecand de la partea teoretica prezentata în literatura de specialitate şi pe baza rezultatelor preliminare personale deja obtinute, […]

Softare systems for geometrical and mechanical simulation-Pythagoras

The Pythagoras project consists in the achievement of a software simulator for geometry and mechanics with an important role in learning, in research and in engineering, a soft that will be the basis for the development of a proof assistant in plane geometry, that is a program able to understand the semantic of the mathematical […]

Membrane Computing and Biologically Inspired Calculi: Computability, Complexity, Causality

The main concepts of the project are computability, complexity and causality in the context of membrane systems, process calculi, Petri nets and other related formalisms. Computability and complexity are cornerstones of theoretical computer science, while causality is an issue without a generally accepted formal characterization. We intend to study the computability power of concurrent systems […]

Computational formalism inspired by Molecular Biology (ForMol)

Membrane computing is a new and challenging domain, in continuos development, at the crossroad of computer science, mathematics and biology. Researchers in bio-informatics and sistems biology start using more and more the formal models from mathematics and computer science, as well as software simulations derived from these formal models. The general purpose of these studies […]

Sistem Software Integrat pentru monitorizarea regimului juridic al terenurilor – instrument pentru fundamentarea politicilor de dezvoltare în sectoarele agricol, silvic, piscicol, hidrologic şi de  protecţia mediului

Proiectul este o contribuţie la efortul de soluţionare coerentă a problemei realizării Infrastructurii de Informaţii Spaţiale (IIS) în  România. IIS constituie baza administrării moderne, eficiente a resurselor unui  teritoriu. Pornind de la informaţii care au la bază  poziţia geografică – hărţi electronice conţinând: unităţi administrativ teritoriale, localităţi, clădiri, loturi agricole, păduri, râuri, drumuri, etc. – […]

Program de Cercetare Pilot privind analiza şi procesarea imaginilor pentru a recunoaşte comportamente sau activităţi ale unor animale înregistrate

Proiect pilot ce se constituie într-un test de fezabilitate a unui proiect complex de cercetare. Se urmărește analiza activităților / comportamentului animalelor aflate în captivitate în vederea identificării stărilor de stres. Analiza este realizată folosind înregistrări video achiziționale simultan cu patru camere, din diferite unghiuri.

Metode si tehnici neinvazive cu microunde pentru detecția timpurie a cancerului de sân – CANCERDET

Proiectul îşi propune o îmbunătățire a eficienței diagnosticului cancerului și a metodelor neinvazive în diagnosticul cancerului de sân, prezentând avantaje incontestabile, înregistrând măsurătorile radiometrice ale emisiei de microunde ale corpului uman. În acest fel se evită expunerea repetată la radiații invazive. IIT-ARFI a participat la realizarea şi experimentarea unui model funcţional de laborator al radiometrului […]