Buget

Bugetul de statAn
Bugetul de stat pe anul 2023 2023
Bugetul de stat pe anul 2022 2022
Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri propriiAn
Bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2023 2023
Bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2022 2022