Comisii

 1. Comisia de automatică teoretică şi teoria controlului optimal – Preşedinte: Prof. dr. Ovidiu Cârjă
 2. Comisia de sisteme fuzzy şi inteligenţă artificială – Preşedinte: Acad. Horia Nicolai Teodorescu
 3. Comisia de bioetică – Preşedinte: Conf. dr. Elena Toader
 4. Comisia pentru studierea problemelor de marketing – Preşedinte: Prof. univ. Florin Alexandru Luca
 5. Comisia pentru combaterea poluării mediului – Preşedinte: Prof. dr. Ștefan Zamfirescu
 6. Comisia “Probleme moderne în fiziologia experimentală și clinică a sistemului stomatognat” –  Preşedinte: Prof. dr. Vasile Burlui
 7. Comisia pentru dezvoltarea strategică a cercetării științifice –  Preşedinte: Prof. dr. Panaite Nica
 8. Comisia pentru studierea formării poporului român și a limbii române – Preşedinte: dr. Gabriela Haja
 9. Comisia de Științe ale Educației – Președinte: Prof. univ. emerit dr. Laurențiu Șoitu

Subcomisii

 1. Subcomitetul român de istoria şi filosofia ştiinţei – Preşedinte: Prof. dr. Ștefan Afloroaei, m.c.
 2. Subcomisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii – Președinte: Conf. univ. dr. Carmen Gache

Colective de lucru

Colectivul de lucru “Ştiinţe geologice” – Preşedinte: Prof. dr. Leonard Olaru