1. Comisia de istoria şi teoria artei – Preşedinte: Prof. dr. Nicolae Creţu
  2. Comisia pentru studierea problemelor de marketing – Preşedinte: Prof. univ. Florin Alexandru Luca
  3. Comisia de bioetică – Preşedinte: Conf. dr. Elena Toader
  4. Comisia de sisteme fuzzy şi inteligenţă artificială – Preşedinte: Acad. Horia Nicolai Teodorescu
  5. Comisia de automatică teoretică şi teoria controlului optimal – Preşedinte: Prof. dr. Ovidiu Cârjă
  6. Comisia pentru combaterea poluării mediului – Preşedinte: Prof. dr. Ștefan Zamfirescu
  7. Comisia “Probleme moderne în fiziologia experimentală și clinică a sistemului stomatognat” –  Preşedinte: Prof. dr. Vasile Burlui