A XXI-a ediție a Simpozionului internațional al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”. Interferenţe culturale, lingvistice și geopolitice în spațiul românesc

Organizatorii simpozionului invită participanţii la un dialog prin care, pe baza comunicărilor prezentate, să se încerce posibile răspunsuri la întrebări în consonanţă cu titlul simpozionului:

– Identitatea limbii române: un adevăr de netăgăduit, în pofida intruziunilor și a mistificărilor politice și ideologice;

– Filologia română și rolul său determinant în păstrarea identității naționale;

– Fenomenul plurilingvismului;

– Situaţia limbii române în comunităţile româneşti din străinătate (Europa, SUA, Canada etc.);

– Situaţia limbii române în comunităţile româneşti din jurul graniţelor României;

– Limba română actuală: normă și uz;

– Estetic și politic în literatura română: coexistență sau excludere?;

– Etic, politic, sociologic, ideologic: repere în receptarea esteticului din literatură;

– Mass-media: factor de coeziune sau manipulare mascată?;

– Literatura minorităților: contribuție la literatura națională;

– „Unitate în diversitate” ca model cultural european;

– Profilul identitar al culturii române: în reconstrucție după 1989?;

– Influenţe culturale dinspre SUA şi ţările Europei: cât şi cum au fost asimilate acestea în România după 1989;

– Efecte culturale ale globalizării;

– Păstrarea identităţii naţionale în contextul integrării în UE şi al globalizării;

– Emigrarea românilor şi consecinţele socioculturale şi economice ale mobilităţii demografice (Europa, SUA, Canada etc.);

– Rolul diasporei în păstrarea valorilor spirituale româneşti;

– Internetul: informare şi comunicare globală;

– Strategii de promovare a patrimoniului istoric şi cultural-artistic din România;       

– Păstrarea datinilor străvechi vs obiceiuri de import;

– Salvgardarea patrimoniului cultural imaterial şi rolul său în păstrarea identităţii naţionale;

– Actualitatea conceptului de geopolitică;

– Rolul geopolitic al României în ansamblul relațiilor Est-Vest și păstrarea identității naționale prin repere culturale;

– Salvgardarea identității naționale la românii din comunitățile românești de la granița României, comunitățile românești din Europa și de peste Ocean sau dizolvarea mărcilor identitare în marea masă a populației majoritare?

Programul Simpozionului internațional al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, ed. XXI

Organizatori:

Institutul de Filologie Română „A. Philippide” – Filiala din Iași a Academiei Române,
în colaborare cu Asociația Culturală „A. Philippide” din Iași

Comitet organizatoric:

Preşedinte al Comitetului de organizare: Gabriela HAJA, Directorul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”.
Comitetul de organizare – membri ai Institutului de Filologie Română „A. Philippide”:
Ioana BASKERVILLE;
Nicoleta BORCEA;
Luminiţa BOTOŞINEANU;
Daniela BUTNARU;
Astrid CAMBOSE;
Marius-Radu CLIM;
Ofelia ICHIM;
Doris MIRONESCU;
Maricica MUNTEANU;
Gabriela NEGOIŢĂ;
Florin Teodor OLARIU;
Veronica OLARIU;
Diana STROESCU;
Elena TAMBA

Comitet științific:

Acad. Michael METZELTIN (Universitatea din Viena, Austria);
Prof. univ. dr. Vasilka ALEKSOVA (Universitatea „Sf. Kliment Ohridski” din Sofia, Bulgaria);
Prof. univ. dr. Margaret H. BEISSINGER (Universitatea Princeton, SUA);
Lector univ. dr. Roxana CIOLĂNEANU (Institutul Limbii Române, București, România/ Universitatea din Lisabona, Portugalia);
Conf. univ. dr. Roland CLARK (Universitatea din Liverpool, Anglia);
Conf. univ. dr. hab. Nina CORCINSCHI (Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Chișinău, Republica Moldova);
Prof. univ. dr. Bogdan CREŢU (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România);
Asist. drd. Delia CRISTEA (Universitatea „Pablo de Olavide”, Sevilla, Spania);
Prof. univ. dr. Codrin Liviu CUŢITARU (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România);
Dr. Dr. H.C. Wolfgang DAHMEN (Universitatea „Friedrich Schiller”, Jena, Germania);
Lector univ. dr. Danilo DE SALAZAR (Universitatea din Calabria, Italia);
Prof. univ. dr. Andreea DECIU RITIVOI (Universitatea Carnegie Mellon, SUA);
Prof. univ. dr. habil. Liviu FRANGA (Universitatea din Bucureşti, România);
Prof. univ. dr. Valentina GLAJAR (Universitatea de Stat din Texas, SUA);
CS I dr. Gabriela HAJA (Institutul de Filologie Română „A. Philippide” – Filiala din Iaşi a Academiei Române, Iaşi, România, Preşedinte);
Prof. univ. dr. Otilia HEDEȘAN (Universitatea de Vest din Timișoara, România);
Prof. univ. dr. Leonte IVANOV (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România);
Prof. univ. dr. Adam LEDGEWAY (Universitatea din Cambridge, Anglia);
Prof. univ. dr. Lucian N. LEUȘTEAN (Universitatea Aston, Birmingham, Anglia);
Lector univ. dr. Giovanni MAGLIOCCO (Universitatea „Aldo Moro”, Bari, Italia);
Prof. univ. dr. Martin MAIDEN, Membru al Academiei Britanice (Universitatea din Oxford, Anglia);
Conf. univ. dr. habil. Roberto MERLO (Universitatea din Torino, Italia);
Prof. univ. dr. Fernando SÁNCHEZ MIRET (Universitatea din Salamanca, Spania);
Conf. univ. dr. Ivana OLUJIĆ (Universitatea din Zagreb, Croația);
CS II dr. Annemarie SORESCU MARINKOVIĆ (Institutul de Studii Balcanice, Academia Sârbă de Ştiinţe şi Arte din Belgrad, Serbia);
Prof. univ. dr. Bogdan ȘTEFĂNESCU (Universitatea din Bucureşti, România);
Prof. univ. dr. Ion TALOȘ (Universitatea din Köln, Germania);
Prof. univ. dr. Emma TĂMÂIANU-MORITA (Universitatea Kindai, Osaka, Japonia);
Conf. univ. dr. Felicia VRÂNCEANU (Universitatea Naţională „Yuriy Fedkovych”, Cernăuţi, Ucraina);
Prof. univ. dr. Rudolf WINDISCH (Universitatea din Rostock, Germania).

Simpozion international

21-23 septembrie 2022

online