Centrul de Istorie și Civilizație Europeană

Prezentare

Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană (CICE), a fost fondat în 1992, în cadrul Filialei din Iaşi a Academiei Române, prin Decizia Biroului Prezidiului Academiei Române din 16 iulie 1992. Reuneşte, în prezent, 6 cercetători în domeniile epocilor medie, modernă şi contemporană, specializaţi în investigarea veacurilor XIV-XX din trecutul românesc în context european şi universal. 

Misiunea Centrului • Studii de istorie şi arheologie medievală privind: forme și manifestări ale Puterii; cercetări genealogice de importanţă naţională; investigarea evoluţiei/involuţiei oraşului medieval în baza documentelor arheologice coroborate cu izvoarele scrise; cercetări arheologice pe monumente istorice în cadrul programelor europene de consolidare/restaurare; organizarea de cercetări arheologice preventive şi de salvare.
• Studii de istorie contemporană privind: Istoria românilor în context european, 1918-2000, cu aplicare spre teme de primă importanţă cum ar fi: istoria celui de-al Doilea Război Mondial; problema Basarabiei; rezistenţa la instaurarea comunismului; stat şi propagandă în România în contextul celui de-Al Doilea Război Mondial; personalităţi din perioada interbelică etc. Centrul dispune de o bibliotecă de strictă specialitate totalizând 4000 de volume provenind din achiziţii şi propriile publicaţii, din donaţii ori din schimburi interne şi internaţionale. Reviste:
• „Europa XXI”: volume apărute: I-XVI (1992-2010) – Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană
• „Analele Putnei”: volume apărute I-IX (2005-2013) – Centrul de Cercetare şi Documentare „Ştefan cel Mare”, Mănăstirea Putna (coordonatori Ştefan S. Gorovei, Maria Magdalena Székely).
Colecţii: Românii în istoria universală/The Romanians in World History (coordonator Gh. Buzatu), fondată la 3 iulie 1986, în prezent sunt tipărite 436 de volume. Cuprinde pagini de istorie medievală, România în relaţiile internaţionale în secolele XIX-XX, România şi al Doilea Război Mondial, epoca actuală, toate – lucrări originale întocmite în baza cercetărilor din bibliotecile şi arhivele române şi străine (Franţa, Marea Britanie, SUA, Germania, Italia şi Rusia).
Opera Omnia, serie coordonată de Gh. Buzatu. În colaborare cu directorul Editurii Tipo Moldova din Iaşi, Gh. Buzatu a realizat un program, desfăşurat într-un timp bine delimitat: 23 noiembrie 2009 – 20 mai 2013. Programul a cuprins opera de restituire absolut necesară socoetății româneşti contemporane. S-au tipărit în ediţii anastatice, îmbogăţite cu paginile scrise de istoric, cele mai importante creaţii ale iluştrilor înaintaşi ai culturii naţionale, lucrări care au văzut lumina tiparului în urmă cu 50–100 de ani (N. Iorga – 15 volume despre viaţa şi opera savantului, D. Cantemir – 8 volume, M. Eminescu – 15 volume de şi despre viaţa şi opera poetului, A.D. Xenopol – 15 volume, Vasile Pârvan – 12 volume, N. Titulescu – 18 volume, de şi despre activitatea strălucitului diplomat, V.A. Urechia – 14 volume, I.L. Caragiale – 8 volume, Eugen Lovinescu – 3 volume, Virgil Madgearu – 10 volume, Petre Andrei – 18 volume, Alexandru Philipide, P.P. Panaitescu, B.P. Hasdeu, C. Rădulescu-Motru, D. Drăghiceanu, Nichifor Crainic, I. Petrovici, D. Gusti ş. a.). De asemenea, nu au fost neglijaţi unii istorici actuali. Preocupat de întocmirea şi valorificarea unor instrumente ştiinţifice de lucru (dicţionare/enciclopedii, bibliografii etc.), Gh. Buzatu a îngrijit, pentru reeditarea anastatică în 2010, celebra Enciclopedie a României, 4 volume, coordonată de D. Gusti, ediţia princeps 1938–1943 (aprox. 4 100 p.). De aceeaşi atenţie s-a bucurat şi Marele Dicţionar al României în 5 volume (ediţia originală 1898–1929, reeditare anastatică – Iaşi, 2011) coordonat de G.I. Lahovari şi colaboratorii, precum şi Dicţionarul Geografic al Basarabiei şi Bucovinei de Zamfir Arbure şi E. Grigorovitza (ediţia originală – Bucureşti, 1904, 1908, reeditarea anastatică, Iaşi, 2011). Centrul de Istorie şi  Civilizaţie Europeană conduce cercetările arheologice din aşezările medievale de la Iaşi, Hârlău, Cotnari, Baia (jud. Suceava) şi din alte localităţi unde sunt monumente istorice supuse programelor de consolidare/restaurare cu fonduri europene. În Iaşi principalul program desfăşurat, Programul Palas (încheiat în 2012, coordonator Stela Cheptea), a continuat cu cercetările istorico-arheologice de la Curtea Domnească – Palatul Culturii din Iaşi, obţinând rezultate cu totul remarcabile. Cercetările arheologice preventive şi de salvare ne asigură documentarea necesară pentru întregirea istoriei aşezărilor urbane şi a monumentelor medievale, materiale publicate în reviste și volume de specialitate.

Coordonatoare

Dr. Stela CHEPTEA

Informații de contact 

Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană

Adresa: Iași, Aleea M. Sadoveanu, nr. 3, parter, cod poştal 700490.

Tel./Fax: 0232 212 441

e-mail: cice@acadiasi.ro