Academia Altfel

Începând cu anul 2014, Academia Română, Filiala Iași organizează proiectul educațional Academia Altfel, în cadrul programului național Școala Altfel.

Academia Altfel se adresează elevilor de toate vârstele pentru a le oferi o mai bună cunoaștere a activităților academice, pentru a-i ajuta în descoperirea propriilor pasiuni și pentru a le oferi câteva repere în dezvoltarea unei cariere.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vizitați

site-ul Academia Altfel

În cadrul programului național Școala Altfel 2023, a avut loc o prezentare susținută de cercetători din cadrul Institutului de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române Filiala Iași, unde au participat 130 elevi de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Iași.

În cadrul expunerii „Cum se (mai) vorbeşte pe la sate – geografia graiurilor româneşti” elevii de la Liceul Miron Costin din Iaşi au avut ocazia să intre în contact cu una dintre cele mai importante activităţi de cercetare pe care Academia Română le desfăşoară începând cu anii ’60 ai secolului trecut: aceea de a culege de pe teren şi de a prezenta sub formă de atlase lingvistice graiurile care se vorbesc la nivelul întregii ţări. Elevii au putut afla detalii despre istoria atlaselor lingvistice româneşti, despre anchetele de teren realizate pentru cele trei generaţii de astfel de atlase, precum şi să vadă, în format Power Point şi în format clasic, pe suport de hârtie, câteva hărţi reprezentative pentru graiurile româneşti, cu o atenţie mai mare acordată zonei Moldovei. În finalul expunerii, elevii au vizionat mici secvenţe filmate recent (anii 2012-2013) cu graiurile din zona Bucovinei, inclusiv mostre cu graiul minorităţii huţule din nordul Bucovinei (http://www.philippide.ro/alab/index.html).

Sub auspiciile Academiei Altfel, acad. Bogdan C. Simionescu și CS I dr. Elena Isabelle Tamba de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române –Filiala Iași au fost prezenți la Zilele Școlii „Ion Creangă” din Iași, în cadrul programului național Școala Altfel 2023, unde au susținut prelegeri cu temele: „Știința de carte, științele și conștiințele” și „Ce înseamnă să fii cercetător în domeniul filologiei?”. Întâlnirea a fost un real prilej de dialog ı̂ntre generații: evocări, momente, perspective ı̂n școala românească de ieri și de azi, precum și pe tema locului și a rolului științelor ı̂n formarea tinerei generații. De asemenea, au fost prezentate elevilor, dascălilor și părinților prezenți din resursele filologice pe care cercetătorii din Academie le pot pune la dispoziția celor interesați.

Această întâlnire reprezintă o continuare a demersurilor de întărire a legăturilor cu mediul școlar preuniversitar, în ideea facilitării accesului la resursele și instrumentele create în institutele cu profil filologic ale Academiei Române.

Alte detalii si pe pagina ARFI de Facebook

În data de 28 februarie 2023, elevii Liceului „G. Ibrăileanu” din Târgu Frumos au participat la prezentarea cu titlul Viața într-un cenaclu literar. Cu G. Ibrăileanu, la „Viața românească”, susținută de CS dr. Maricica Munteanu de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iași, în cadrul programului Academiei Române – Filiala Iași „Academia altfel”, corelat cu programul național „Școala altfel” 2023. După prezentare, a avut loc un dialog despre ședințele cenaclului și constituirea unei atmosfere de cenaclu, despre spațiile de întâlnire și modul lor de organizare, despre vizita în casa lui Ibrăileanu, dar și despre tipuri de relații, emoții colective și zonele de interferență a literaturii cu ritmurile vieții.

În data de 27 martie 2023, la sediul Academiei Române – Filala Iași, CS II dr. Ioana Baskerville de la Departamentul de Etnologie al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” a prezentat unui grup de elevi de la Liceul Tehnologic „Petre P. Carp” din Țibănești – Iași care sunt bazele cercetării științifice în domeniul etnologiei și câteva exemple despre cum poate fi folosită cunoașterea etnologică pentru a înțelege și aprecia cultura tradițională românească, precum și rădăcinile etno-culturale comune ale popoarelor europene, în cadrul programului „Academia altfel”. S-au discutat teme precum: tipurile de documente existente în Arhiva de Folclor a Moldovei și Bucovinei, calendarul popular, carnavalul în spațiul românesc și anglo-saxon, literatura populară analizată din perspectiva normelor sociale din satul tradițional, simboluri culturale arhaice reactivate în societatea contemporană.

La final, elevii au vizitat expoziția „Roadele pământului”, realizată de cercetătorii de la Departamentul de Etnologie al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” la Casa Muzeelor din Iași. Elevii din Țibănești și profesoara coordonatoare au fost încântați de subiectele prezentate, și-au exprimat dorința de a participa la viitoare activități de acest gen și au invitat-o pe doamna Ioana Baskerville să cerceteze cultura tradițională vie din satul lor.

Sub auspiciile programului „Academia Altfel”, CS I dr. Elena Isabelle Tamba și ACS drd. Mariana Nastasia, de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române –Filiala Iași, au participat la o activitate în cadrul săptămânii „Școala Altfel” 2023 la Liceul Teoretic „Varlaam Mitropolitul”, unde au susținut prelegerea Universul dicționarelor. La această activitate au luat parte elevi de diferite vârste, de la clasa a IV-a, până la clasa a IX-a. Întâlnirea a fost un real prilej de învățare. Elevii au aflat informații despre istoria lexicografiei internaționale și românești, tipurile de dicționare, resursele care stau la baza creării unui dicționar și pașii pe care un lexicograf îi urmează în munca sa. De asemenea, au fost prezentate elevilor și profesorilor prezenți resursele lexicografice digitale pe care cercetătorii din Academie le pot pune la dispoziția celor interesați.

Această întâlnire reprezintă o continuare a demersurilor de întărire a legăturilor cu mediul școlar preuniversitar, în ideea facilitării accesului la resursele și instrumentele create în institutele cu profil filologic ale Academiei Române.

Un grup de elevi de la Școala Primară „Carol I” din Iași a vizitat sediul Academiei Române – Filiala Iași, unde a participat la prezentarea Universul Dicționarelor – Cum se citesc dicționarele? din cadrul programului „Academia altfel”. Prelegerea a fost susținută de CS I dr. Gabriela Haja și de CS I dr. Elena Isabelle Tamba, în Sala de lectură a Bibliotecii Academiei Române – Filiala Iași. A fost prezentată, pe scurt, istoria dicționarelor lumii, dar și a celor din spațiul românesc, cu accent asupra lucrărilor lexicografice elaborate sub egida Academiei Române, instrumentele de lucru și procesul de digitalizare a cercetării lexicografice. A urmat o sesiune de consultare a dicționarelor electronice publicate de Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române – Filiala Iași, dar și a dicționarelor expuse cu această ocazie. Elevii, absolvenți ai ciclului primar și deja cu gândul la liceele și școlile în care își vor continua studiile, au fost invitați să transmită mesajul cercetătorilor: Academia Română – Filiala Iași, prin institutele sale, are porțile deschise mereu pentru cei care doresc să afle ce este nou și important în cercetarea românească.