Academia Altfel

Începând cu anul 2014, Academia Română, Filiala Iași organizează proiectul educațional Academia Altfel, în cadrul programului național Școala Altfel.

Academia Altfel se adresează elevilor de toate vârstele pentru a le oferi o mai bună cunoaștere a activităților academice, pentru a-i ajuta în descoperirea propriilor pasiuni și pentru a le oferi câteva repere în dezvoltarea unei cariere.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vizitați

site-ul Academia Altfel

În cadrul programului național Școala Altfel 2023, a avut loc o prezentare susținută de cercetători din cadrul Institutului de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române Filiala Iași, unde au participat 130 elevi de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Iași.

În cadrul expunerii „Cum se (mai) vorbeşte pe la sate – geografia graiurilor româneşti” elevii de la Liceul Miron Costin din Iaşi au avut ocazia să intre în contact cu una dintre cele mai importante activităţi de cercetare pe care Academia Română le desfăşoară începând cu anii ’60 ai secolului trecut: aceea de a culege de pe teren şi de a prezenta sub formă de atlase lingvistice graiurile care se vorbesc la nivelul întregii ţări. Elevii au putut afla detalii despre istoria atlaselor lingvistice româneşti, despre anchetele de teren realizate pentru cele trei generaţii de astfel de atlase, precum şi să vadă, în format Power Point şi în format clasic, pe suport de hârtie, câteva hărţi reprezentative pentru graiurile româneşti, cu o atenţie mai mare acordată zonei Moldovei. În finalul expunerii, elevii au vizionat mici secvenţe filmate recent (anii 2012-2013) cu graiurile din zona Bucovinei, inclusiv mostre cu graiul minorităţii huţule din nordul Bucovinei (http://www.philippide.ro/alab/index.html).

Sub auspiciile Academiei Altfel, acad. Bogdan C. Simionescu și CS I dr. Elena Isabelle Tamba de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române –Filiala Iași au fost prezenți la Zilele Școlii „Ion Creangă” din Iași, în cadrul programului național Școala Altfel 2023, unde au susținut prelegeri cu temele: „Știința de carte, științele și conștiințele” și „Ce înseamnă să fii cercetător în domeniul filologiei?”. Întâlnirea a fost un real prilej de dialog ı̂ntre generații: evocări, momente, perspective ı̂n școala românească de ieri și de azi, precum și pe tema locului și a rolului științelor ı̂n formarea tinerei generații. De asemenea, au fost prezentate elevilor, dascălilor și părinților prezenți din resursele filologice pe care cercetătorii din Academie le pot pune la dispoziția celor interesați.

Această întâlnire reprezintă o continuare a demersurilor de întărire a legăturilor cu mediul școlar preuniversitar, în ideea facilitării accesului la resursele și instrumentele create în institutele cu profil filologic ale Academiei Române.

Alte detalii si pe pagina ARFI de Facebook

În data de 28 februarie 2023, elevii Liceului „G. Ibrăileanu” din Târgu Frumos au participat la prezentarea cu titlul Viața într-un cenaclu literar. Cu G. Ibrăileanu, la „Viața românească”, susținută de CS dr. Maricica Munteanu de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iași, în cadrul programului Academiei Române – Filiala Iași „Academia altfel”, corelat cu programul național „Școala altfel” 2023. După prezentare, a avut loc un dialog despre ședințele cenaclului și constituirea unei atmosfere de cenaclu, despre spațiile de întâlnire și modul lor de organizare, despre vizita în casa lui Ibrăileanu, dar și despre tipuri de relații, emoții colective și zonele de interferență a literaturii cu ritmurile vieții.

În data de 27 martie 2023, la sediul Academiei Române – Filala Iași, CS II dr. Ioana Baskerville de la Departamentul de Etnologie al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” a prezentat unui grup de elevi de la Liceul Tehnologic „Petre P. Carp” din Țibănești – Iași care sunt bazele cercetării științifice în domeniul etnologiei și câteva exemple despre cum poate fi folosită cunoașterea etnologică pentru a înțelege și aprecia cultura tradițională românească, precum și rădăcinile etno-culturale comune ale popoarelor europene, în cadrul programului „Academia altfel”. S-au discutat teme precum: tipurile de documente existente în Arhiva de Folclor a Moldovei și Bucovinei, calendarul popular, carnavalul în spațiul românesc și anglo-saxon, literatura populară analizată din perspectiva normelor sociale din satul tradițional, simboluri culturale arhaice reactivate în societatea contemporană.

La final, elevii au vizitat expoziția „Roadele pământului”, realizată de cercetătorii de la Departamentul de Etnologie al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” la Casa Muzeelor din Iași. Elevii din Țibănești și profesoara coordonatoare au fost încântați de subiectele prezentate, și-au exprimat dorința de a participa la viitoare activități de acest gen și au invitat-o pe doamna Ioana Baskerville să cerceteze cultura tradițională vie din satul lor.

Sub auspiciile programului „Academia Altfel”, CS I dr. Elena Isabelle Tamba și ACS drd. Mariana Nastasia, de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române –Filiala Iași, au participat la o activitate în cadrul săptămânii „Școala Altfel” 2023 la Liceul Teoretic „Varlaam Mitropolitul”, unde au susținut prelegerea Universul dicționarelor. La această activitate au luat parte elevi de diferite vârste, de la clasa a IV-a, până la clasa a IX-a. Întâlnirea a fost un real prilej de învățare. Elevii au aflat informații despre istoria lexicografiei internaționale și românești, tipurile de dicționare, resursele care stau la baza creării unui dicționar și pașii pe care un lexicograf îi urmează în munca sa. De asemenea, au fost prezentate elevilor și profesorilor prezenți resursele lexicografice digitale pe care cercetătorii din Academie le pot pune la dispoziția celor interesați.

Această întâlnire reprezintă o continuare a demersurilor de întărire a legăturilor cu mediul școlar preuniversitar, în ideea facilitării accesului la resursele și instrumentele create în institutele cu profil filologic ale Academiei Române.

Un grup de elevi de la Școala Primară „Carol I” din Iași a vizitat sediul Academiei Române – Filiala Iași, unde a participat la prezentarea Universul Dicționarelor – Cum se citesc dicționarele? din cadrul programului „Academia altfel”. Prelegerea a fost susținută de CS I dr. Gabriela Haja și de CS I dr. Elena Isabelle Tamba, în Sala de lectură a Bibliotecii Academiei Române – Filiala Iași. A fost prezentată, pe scurt, istoria dicționarelor lumii, dar și a celor din spațiul românesc, cu accent asupra lucrărilor lexicografice elaborate sub egida Academiei Române, instrumentele de lucru și procesul de digitalizare a cercetării lexicografice. A urmat o sesiune de consultare a dicționarelor electronice publicate de Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române – Filiala Iași, dar și a dicționarelor expuse cu această ocazie. Elevii, absolvenți ai ciclului primar și deja cu gândul la liceele și școlile în care își vor continua studiile, au fost invitați să transmită mesajul cercetătorilor: Academia Română – Filiala Iași, prin institutele sale, are porțile deschise mereu pentru cei care doresc să afle ce este nou și important în cercetarea românească.

Academia Română și tinerii

Acad. Bogdan C. Simionescu (Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”) și CS I dr. Elena Isabelle Tamba (Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române –Filiala Iași) au participat, pe data de 27 septembrie 2023, la un dialog cu liceenii și dascălii de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași și membri ai Clubului Logos, pe tema „Cum arată viitorul pentru adolescenții de astăzi”.

Acad. Bogdan C. Simionescu a vorbit despre provocările viitorului, cărora tinerii de astăzi vor fi nevoiţi să le facă faţă, şi despre posibilele variante de răspuns la acestea, menționând cele 5 revoluții industriale, AI, dispariția multora dintre vechile profesii, apariția altora (poate nu în măsură să acopere în viitor cererea, câtă vreme nici acum nu facem față cu brio), fake news, post truth, umanitatea din om: emoție, sensibilitate, empatie.

Dr. Elena Isabelle Tamba, în prelegerea Filologia în epoca inteligenței artificiale, a vorbit despre faptul că, pentru specialiștii filologi din Academia Română, cei care pun la dispoziția publicului interesat informație de calitate, o provocare actuală este să ofere publicului acces rapid și adaptat nevoilor sale. Alte întrebări la care s-a încercat conturarea unor răspunsuri din perspectiva unui filolog: „Ce înseamnă să fii filolog astăzi? Care este rolul digitalizării? Care sunt provocările aduse de inteligența artificială (prieten sau fals prieten) pentru cercetare și pentru educație?”.

Evenimentul a fost promovat pe pagina Facebook a Academiei Române, a Academiei Române –Filiala Iași, a Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române –Filiala Iași și pe pagina Clubului Logos.

Academia Română și tinerii

Acad. Bogdan C. Simionescu (Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”) și CS I dr. Elena Isabelle Tamba (Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române –Filiala Iași) au participat, pe data de 28 septembrie 2023, la un dialog cu elevi de gimnaziu, dascăli și bibliotecari de la Școala Gimnazială „George Călinescu” din Iași, pe tema „Prtovocările viitorului pentru adolescenții de astăzi”.  Întâlnirea a fost un prilej de dialog între generații. Acad. Bogdan C. Simionescu a vorbit despre provocările viitorului, cărora tinerii de astăzi vor fi nevoiţi să le facă faţă, şi despre posibilele variante de răspuns la acestea.

Dr. Elena Isabelle Tamba, în prelegerea Provocările filologiei în epoca inteligenței artificiale, a vorbit despre faptul că, pentru specialiștii filologi din Academia Română, cei care pun la dispoziția publicului interesat informație de calitate, o provocare actuală este să ofere publicului acces gratuit, rapid și adaptat nevoilor sale, la resursele filologice digitale.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Educației, pe 5 octombrie a.c., la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române – Filiala Iași a fost continuat dialogul cu tânăra generație, reprezentată de această dată de 43 de elevi în clasele a VIII-a și a XI-a la Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” din Pașcani, însoțiți de doamna Cristina Liuță, profesor de Limba și literatura română. Discursul de bun venit a fost susținut de doamna director CS I dr. Gabriela Haja, care a vorbit succint despre rolul cercetării filologice ieșene în dezoltarea culturii românești și păstrarea identității naționale. Discuția a fost continuată de CS I dr. Elena Isabelle Tamba, care, în cadrul prelegerii „Ce înseamnă să fii cercetător în domeniul filologiei în epoca digitală?”, a prezentat principalele proiecte științifice desfășurate în cadrul departamentelor institutului nostru, evoluția metodelor de cercetare științifică și a modalităților prin care publicul poate avea acces la rezultatele obținute (de la dicționarele pe hârtie la cele electronice, disponibile online). CS III dr. Ana-Maria Prisacaru le-a vorbit elevilor despre toponimie și specificul numelor de locuri, prezentându-le pe scurt metodele de documentare și principalele rezultate în domeniu.

Această întâlnire se înscrie în seria demersurilor de promovare în mediul școlar preuniversitar a rezultatelor științifice ale insitutelor cu profil filologic ale Academiei Române, accentul fiind pus de această dată pe resursele lexicografice digitale pe care cercetătorii ieșeni le pun la dispoziția elevilor și profesorilor interesați.

În data de 25 octombrie 2023, sub auspiciile programului „Academiea Altfel”, CS I dr. Elena Isabelle Tamba de la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române – Filiala Iași a participat la o activitate în cadrul săptămânii „Școala Verde” 2023 la Liceul Teoretic „Varlaam Mitropolitul”, unde a susținut prelegerea Dicționarele și provocările erei digitale. La această activitate au luat parte aproximativ 80 de elevi din clasele a V-a și a VI-a. Întâlnirea a fost un real prilej de învățare. Elevii au aflat informații despre istoria lexicografiei internaționale și românești, tipurile de dicționare, resursele care stau la baza creării unui dicționar și pașii pe care un lexicograf îi urmează în munca sa. De asemenea, au fost prezentate elevilor și profesorilor prezenți resursele lexicografice digitale pe care cercetătorii din Academie le pot pune la dispoziția celor interesați. La finalul activității, elevii au avut șansa de a inventa cuvinte și de a le defini și ilustra în contexte, respectând o parte dintre etapele de lucru ale unui lexicograf.

Și această întâlnire reprezintă o continuare a demersurilor de întărire a legăturilor cu mediul școlar preuniversitar, în ideea facilitării accesului la resursele și instrumentele create în institutele cu profil filologic ale Academiei Române.

Elevii clasei a VII-a A de la Școala Generală „Vasile Conta” din Iași, îndrumați de doamna prof. Liliana Olărașu, au vizitat Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, în 16 noiembrie 2023. Gazdele au fost dr. Gabriela Haja și dr. Elena Isabelle Tamba. Le-a fost prezentat sediul – Casa Gh. Asachi, date despre istoria și rolul Academiei Române, specificul cercetărilor din institut, au învățat cum pot consulta dicționarele limbii și ale literaturii române prin intermediul platformei SOLIROM și al Corpusului lexicografic românesc electronic (CLRE) și, mai ales, au aflat cum să găsească informații de calitate în multitudinea celor publicate pe internet.

Pe 13 noiembrie 2023, în cadrul programului „Academia Altfel”, CS I dr. Elena Isabelle Tamba de la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române – Filiala Iași a susținut o prelegere intitulată Dicționarele limbii române în era digitală. La această activitate au luat parte aproximativ 90 de elevi din clasele a X-a și a XII-a de la Liceul Teoretic „Miron Costin” din Iași. Elevii au aflat răspunsul la unele întrebări de tipul: Ce este lexicografia? Cine scrie un dicționar? De ce? Pentru cine sunt create dicționarele? Cum se creează un dicționar? Care este cel mai vechi dicționar din lume? Când a fost scris primul dicționar al limbii române? Cum citim un articol dintr-un dicționar? Care este rolul digitalizării? Cum găsim și cum selectăm informația de calitate din multitudinea de date ce se găsește în mediul virtual?

Dialogul între elevi, dascăli și cercetătări este calea firească de a facilita accesul la resursele și instrumentele digitale create în institutele cu profil filologic ale Academiei Române și puse la dispoziția celor interesați în acces liber.

Elevii au fost introduși în lumea cercetării filologice prin prezentarea posibilităților ample pe care le oferă acest domeniu pentru cercetare, prin explicații privind termenii cercetător, lexicograf, lexicografie, institut (de cercetare). Pentru aceasta, și la cererea profesorului de la clasă, Mioara Dragomir a realizat o necesară incursiune în istoria limbii române, cu punctarea momentelor importante de formare a limbii române, de prezentare a grupului de limbi romanice, de prezentare a principalelor etape din istoria limbii române, a modalităților de îmbogățire a limbii în diacronia sa. Toate aceste noțiuni au fost prezentate pe înțelesul elevilor, care au pus întrebări pertinente, corecte, din care se poate deduce că cele ascultate au fost și înțelese și au stârnit curiozitatea elevilor. Trecerea la domeniul de cercetare lexicografic a fost realizată prin câteva idei referitoare la lexicul limbii române, iar abordarea lexicologică a putut oferi elevilor prilejul de a afla care sunt principalele influențe străine asupra limbii române.

Mioara Dragomir a pregătit și a dăruit elevilor mai multe materiale scanate și printate, cu eșantioane din diferite tipuri de dicționare și a explicat noțiuni de bază, a introdus elevii într-un univers care a stârnit interes, cel al dicționarelor. Într-o continuă interacțiune cu elevii, Mioara Dragomir i-a condus spre observarea mai multor definiții chiar ale cuvântului dicționar, le-a explicat diferențele și asemănările. Pe cale inductivă, a ajutat elevii să înțeleagă modalitatea în care se consultă un dicționar, importanța recurgerii la dicționare realizate de specialiști și evitarea dicționarelor neacreditate de pe internet. Într-un final, ca într-un joc realizat prin adăugare de elemente noi, Mioara Dragomir a vorbit elevilor despre dicționarul cel mai important, Dicționarul limbii române al Academiei, explicându-le de ce se mai numește și Dicționarul Tezaur. În final a prezentat elevilor și profesorului de la clasă adresa la care poate fi accesat Dicționarul Tezaur, digitalizat de cercetătorii lexicografi de la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”. Manifestarea s-a încheiat cu prezentarea rezultatelor concrete la care au dus căutările urmărite de elevi pe ecran, cu întrebări din partea acestora, referitoare la temele audiate și cu răspunsuri din partea cercetătorului implicat în această activitate, care a suscitat interesul elevilor.

Pe 6 decembrie 2023, în cadrul programului „Academia Altfel”, dr. Elena Isabelle Tamba, cercetător științific principal și coordonator al Departamentului de lexicologie și lexicografie de la Institutul de Filologie Română „Alexandru Phillipide” al Academiei Române – Filiala Iași a susținut un atelier despre Universul dicționarelor elevilor din clasa a V-a de la Școala Gimnazială Internațională Spectrum Iași.

Elevii au aflat răspunsul la unele întrebări de tipul: Ce este lexicografia? Cine scrie un dicționar? Pentru cine sunt create dicționarele? Care este cel mai vechi dicționar din lume? Când a fost scris primul dicționar al limbii române? Cum citim un articol dintr-un dicționar? Care este rolul digitalizării?

La final, elevii au fost provocați la un joc educativ: să creeze ei înșiși un articol lexicografic.

În zilele de 8, 19 şi 20 decembrie 2023, CS I dr. Florin-Teodor Olariu de la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române, Filiala Iaşi a susţinut o serie de conferinţe în şcolile din Iaşi şi din împrejurimi (Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Liceul de Informatică „Grigore Moisil” din Iaşi, respectiv Şcoala gimnazială din Vânători, Popricani-Iaşi), în cadrul proiectului „Academia Altfel”. Obiectivul acestor prelegeri a fost familiarizarea tinerilor cu lexicul specific graiurilor româneşti de la nord de Dunăre, prin intermediul unor prezentări interactive având la bază sincretismul imagine-sunet-video. Cu această ocazie elevii ieşeni au descoperit bogăţia  lexicală a limbii române, prin prezentarea unor serii sinonimice de tip dialectal a unor cuvinte din vocabularul fundamental al limbii noastre, precum porumb, cartof, varză, croitor, barză, mire etc. În aces sens, interacţiunea cu copiii din ciclul primar s-a realizat, de exemplu, sub titlul Mic ghid de conversaţie… cu bunicii, în cadrul căreia aceştia au fost antrenaţi, într-o manieră ludică, în cunoaşterea terminologiilor specifice universului cotidian din lumea satelor, aşa cum se prezentau acestea pe la începutul secolului al XX-lea şi până prin anii ’70 ai aceluiaşi veac. De asemenea, li s-a prezentat şi unele dintre rezultatele cercetării fundamentale ce se desfăşoară în cadrul Academiei Române, şi anume atlasele lingvistice, editate atât în format clasic, tipărit, cât şi în format digital, cu posibilitate de consultare online. Cu referire la această ultimă modalitate prin care tinerii pot intra în contact direct cu specificul dialectal al limbii române, elevii au putut urmări unele înregistrări video focalizate pe obiceiuri şi tradiţii din zona Bucovinei, înregistrări realizate în cadrul proiectului Atlasul lingvistic audiovizual al Bucovinei (ALAB), în perioada 2012–2017.