Reviste

Reviste editate de institutele și centrele de cercetare ale Academiei Române, Filiala Iași:

 1. Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”
  a) Logos & Episteme: An International Journal of Epistemology
  b) Symposion: Theoretical and Applied Inquiries in Philosophy and Social Sciences
  c) Anuarul Institutului de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”
 1. Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”
  a) Anuarul Institutului de Istorie “A. D. Xenopol”
  b) East European Journal of Diplomatic History
 1. Institutul de Arheologie
  a) Arheologia Moldovei
 1. Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
  a) Anuar de Lingvistică şi Istorie Lilerară
  b) Philologica Jassyensia
  c) Buletinul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”