Caută

Misiunea noastră este cercetarea științifică pentru cunoaștere și dezvoltare armonioasă în regiunea de Nord-Est a României

Noutăți

Academia Română, Filiala Iași

Academia Română, Filiala Iaşi este o instituţie publică cu personalitate juridică de drept public și reprezintă forma de organizare teritorială a activităţii Academiei Române. Pentru desfăşurarea activităţii sale instituția dispune de un corp de cercetători și de un aparat tehnico-administrativ, fiind finanțată integral de la bugetul de stat.

Institute și centre de cercetare

ale Academiei Române, Filiala Iași

Institutul de Arheologie

Colectivul Institutului de Arheologie din Iași desfășoară proiecte de cercetare arheologică, independent și în cooperare cu instituții academice, universitare și culturale partenere, din țară și din străinătate. Cercetările noastre aplicate acoperă în general teritoriul Moldovei și al Republicii Moldova, Institutul având și o contribuție semnificativă la cercetările arheologice din Dobrogea.

Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”

Având un profil multidisciplinar, Institutul „Gh. Zane” desfășoară cercetări fundamentale și aplicate în domeniul științelor economice (macroecomomie, microeconomie, economie rurală) și al științelor sociale și umaniste (filosofie și științe politice, psihologie și științele educației, sociologie și științe juridice, antropologie digitală și teoria critică a fotografiei).

Institutul de Filologie Română „A. Philippide”

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, cu o istorie de peste 90 de ani, este o instituție publică de cercetări fundamentale în domeniul filologiei, cu următoarele specializări: lingvistică, istorie literară, etnologie. Este organizat în cinci departamente: Lexicolgie - Lexicografie, Istorie Literară, Dialectologie și Sociolingvistică, Toponimie, Etnologie și Folclor.

Institutul de Informatică Teoretică

Institutul de Informatică Teoretică Iași este primul Institut din cadrul Secției de Ştiinţa și Tehnologia Informației a Academiei Române. Are contribuţii la îmbogăţirea cunoaşterii în domeniul informaticii și domeniile conexe (tehnologia informației, comunicații, electronică, științe cognitive, teoria sistemelor, matematică aplicată), realizarea de cercetări relevante pentru cultura și știința națională.

Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”

Principalul obiectiv îl constituie cercetarea istoriei românilor, în strânsă conexiune cu evoluţiile istorice europene din imediata noastră proximitate sau din spaţii mai îndepărtate. O atenţie specială este acordată continuării editării izvoarelor medievale, în prestigioasa colecţie naţională Documenta Romaniae Historica, Seria A. Moldova, ce constituie unul din proiectele fundamentale de cercetare ale Academiei Române.

Institutul de Matematică „O. Mayer”

Misiunea Institutului constă în desfășurarea activităţilor de cercetare în domeniile fundamentale ale matematicii, în dezvoltarea colaborării ştiinţifice cu alte instituţii de cercetare şi universităţi din ţară şi din străinătate contribuind, astfel, la dezvoltarea Scolii româneşti de matematică şi la creşterea vizibilităţii internaţionale a acesteia.

Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”

Ca parte a Academiei Române, Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov” îşi asumă misiunea principală de a contribui la dezvoltarea şi răspândirea cunoaşterii în domeniul Antropologiei, de a promova idei şi valori în scopul dezvoltării durabile a societăţii.

Centrul de Cercetări Biomedicale

Înființat în anul 1997 de acad. Ion Haulică, sub denumirea de Laboratorul de Fiziologie Experimentală şi Aplicată, Centrul a fost conceput ca unitate de cercetare fundamentală destinată integrării eforturilor unor cercetători şi cadre didactice din diverse instituţii ieșene. Din anul 2011, sub conducerea prof. Carol Stanciu, Laboratorul s-a transformat în Centru de Cercetare Biomedicală, lărgindu-şi scopul şi misiunea către cercetarea clinică.

Centrul de Cercetări pentru Oenologie

La 23 martie 1991, Valeriu D. Cotea, profesor la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“, iniţiază un nucleu de cercetare în oenologie la Iași. Astfel, prin HG nr. 49/03.02.1992, ia naștere Centrul de Cercetări pentru Oenologie Iaşi.

Centrul de Istorie și Civilizație Europeană

Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană (CICE), a fost fondat în 1992, în cadrul Filialei din Iaşi a Academiei Române. Reuneşte, în prezent, 6 cercetători în domeniile epocilor medie, modernă şi contemporană, specializați în investigarea veacurilor XIV-XX din trecutul românesc în context european şi universal.

CENTRUL DE CERCETĂRI GEOGRAFICE

Colectivul de Geografie al Filialei din Iaşi a Academiei Române a fost înfiinţat prin HCM nr. 209/1990, la iniţiativa distinsului academician Cristofor Simionescu şi cu sprijinul direct al membrilor Filialei din Iaşi a Academiei Române. Cercetarea geografică la Filiala Iaşi a Academiei nu a început însă odată cu crearea acestui colectiv, ci mult mai devreme (în anul 1930), concomitent cu înfiinţarea Societăţii Geografice „Dimitrie Cantemir”.

Evenimente permanente

Academia Română, Filiala Iași organizează, anual,

o serie de evenimente permanente,

care se adresează comunității

Zilele Academice Ieșene reprezintă un eveniment anual aniversar al spiritului academic din cadrul filialei Iași a Academiei Române. 

Slide Web acadiasi
_CDR4675

Prelegerile academice reprezintă o serie de conferințe, prin care personalități academice, științifice sau culturale se adresează publicului larg.

Pentru elevii care participă la programul Școala Altfel, Academia Română, Filiala Iași ar vrea să le povestească lucrurile altfel. 

Revistele Filialei Iași

AIIX este principala revistă ştiinţifică editată de Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, ce se publică sub egida Academiei Române. Apărută încă din anul 1964, cu titlul: Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol” (AIIAI) şi devenită între timp una dintre cele mai prestigioase reviste de specialitate din România, ea îşi datorează actualul nume reorganizării instituţionale survenite în anul 1990. Revista găzduieşte în paginile sale studii ştiinţifice de o mare diversitate tematică, ce se întind cronologic din evul mediu şi până în contemporaneitate, la care se adaugă dezbateri de teoria istoriei sau de ştiinţe auxiliare, precum şi recenziile şi notele bibliografice, menite să surprindă fenomenul istoriografic contemporan.

Revista "Arheologia Moldovei", publicată sub egida Academiei Române şi a Ed. „Karl A. Romstorfer”, a Muzeului Bucovinei din Suceava, este indexată în baze de date importante (Scopus, Erih Plus, IndexCopernicus, CEEOL, DOAJ, Cite Factor etc.) şi cotată B de către CNCS. Revista are o apariţie anuală începând cu anul 1961, ajungând astăzi la numărul 42. Comitetul editorial al anuarului oferă specialiştilor români şi din străinătate posibilitatea publicării studiilor, a articolelor, materialelor şi a notelor din domeniul arheologiei, teoretice şi aplicate, inclusiv rezultatele săpăturilor şi a cercetărilor sistematice, de suprafaţă, preventive şi de salvare. Textele acceptate de colectivul redacţional sunt supuse lecturii în orb de către doi referenţi, specialişti recunoscuţi în domeniu (double-blind peer review). "Arheologia Moldovei" încurajează astfel publicarea în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană) a rezultatelor cercetărilor în domeniul arheologiei, dar şi a disciplinelor conexe (antropologie culturală, lingvistică, arheozoologie, paleobotanică, domeniul conservării şi al restaurării patrimoniului material arheologic şi istoric etc.).

Revista East European Journal of Diplomatic History este o inițiativă a unora dintre istoricii de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” şi Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” (Academia Română, Filiala Iași) și a Asociației de Relații Internaționale „Est-Democrația”. Revista își propune lansarea în dezbatere științifică a unor teme aparținând istoriei diplomatice și istoriei relațiilor internaționale din spațiul Europei de Est. Editorii intenționează publicarea unor studii și articole ce pot fi structurate pe unul din cele trei paliere de interes: statal/național, regional, european/ mondial. Accentul va cădea pe relațiile dintre țările Europei de Est sau dintre acestea și Europa Occidentală. Dar suntem foarte interesați și de modul în care s-au structurat politicile externe naționale de la Marea Baltică la Peninsula Balcanică, de obiectivele pe termen mediu și lung ale guvernelor est-europene în relațiile internaționale și de modul în care vedeau acestea proiectarea intereselor naționale către vecinătatea apropiată sau către regiuni mai îndepărtate. Nu vom privi Europa de Est ca un actor unitar, ci vom urmări diferitele viziuni ale raporturilor internaționale venite dinspre capitalele regiunii: Praga, Varșovia, Budapesta, București, Belgrad, Sofia, Atena etc. Revista este deschisă nu doar istoricilor, ci și politologilor, analiștilor de politică externă și chiar autorităților administrative regionale și locale care inițiază proiecte transfrontaliere îndrăznețe, în Noua Europă a secolului XXI.

Revista "Factori și procese pedogenetice din zona temperată" are o tradiție îndelungată, fiind editată începând cu anul 1994. Publicația însoțește simpozionul cu același nume, care a avut loc în fiecare toamnă începând cu 1992. Deși la început jurnalul și-a respectat numele, lucrările abordând în special factorii și procesele de formare a solului, în prezent publică lucrări din toate domeniile științei solului, de la pedologie până la cartografierea digitală a solului, precum și lucrări interdisciplinare axate pe sol și componentele sale conexe.

Ideo is an open-access international journal which publishes original contributions in five main areas: Philosophy, Psychology, Cultural Studies, Political Science, and Law. The journal's main aim is to enable authors with high-quality articles to reach their relevant audience as soon as possible. The Journal appears continuously up to four times a year. Individual articles are published online after the review process is completed. The current issue stands open until it reaches six articles. No limit is set for other kinds of contributions, such as: discussion notes, review essays, interviews, etc. Once the current issue is closed, the next issue welcomes new contributions. Ideo is part of a broader editorial project which includes two other journals issued by Institute of Economic and Social Research, Romanian Academy, Iași Branch: Logos & Episteme. An International Journal of Epistemology and Symposion. Theoretical and Applied Inquiries in Philosophy and Social Sciences.

Logos & Episteme is a quarterly open-access international journal of epistemology that appears at the end of March, June, September, and December. Its fundamental mission is to support philosophical research on human knowledge in all its aspects, forms, types, dimensions or practices. For this purpose, the journal publishes articles, reviews or discussion notes focused as well on problems concerning the general theory of knowledge, as on problems specific to the philosophy, methodology and ethics of science, philosophical logic, metaphilosophy, moral epistemology, epistemology of art, epistemology of religion, social or political epistemology, epistemology of communication. Studies in the history of science and of the philosophy of knowledge, or studies in the sociology of knowledge, cognitive psychology, and cognitive science are also welcome.

Symposion was published for the first time in 2003, as Symposion – Revistă de științe socio-umane (Symposion – A Journal of Humanities), with the purpose of providing a supportive space for academic communication, dialogue, and debate, both intra and interdisciplinary, for philosophical humanities and social and political sciences. Symposion: Theoretical and Applied Inquiries in Philosophy and Social Sciences shares essentially the same purpose. Its main aim is to promote and provide open access to peer-reviewed, high quality contributions (articles, discussion notes, review essays or book reviews) in philosophy, other humanities, and social and political sciences connected with philosophy. The old series published mainly Romanian papers. The new Symposion is an international journal, welcoming contributions from around the world written in English and French.

Biblioteca Filialei Iaşi a Academiei Române este o bibliotecă de drept public fără personalitate juridică, care funcţionează ca o unitate în subordinea Academiei Române - Filiala Iaşi, potrivit Legii Academiei Române nr. 752/2001, a Statutului Academiei Române şi a Legii Biobliotecilor nr. 334/2002.

Biblioteca Filialei Iaşi a Academiei Române este investită cu misiunea de a susţine dezvoltarea cunoaşterii şi cercetării ştiinţifice, de a organiza, prezerva, valorifica şi dezvolta patrimoniul naţional scris, de a promova valorile culturale. Împreună cu bibliotecile institutelor de cercetare din cadrul Academiei Române - Filiala Iaşi, contribuie la procesul de informare, documentare şi cercetare ştiinţifică, la protejarea patrimoniului naţional scris, la organizarea manifestărilor ştiinţifice şi evenimentelor academice, la dezvoltarea sistemului informaţional naţional.

Contact

Adresa

Bulevardul Carol I, nr. 8

România, Iași, 700505

E-mail și telefon

     secretariat.stiintific@acadiasi.ro

     secretariat@acadiasi.ro

  • 0232 211 150 – Secretariat
  • 0730 595 683 – Serviciul Tehnic Administrativ
  • 0332 101 115 – Biroul Resurse Umane, Salarizare
  • 0232 267 711 – Compartiment Achiziții Publice

© Academia Română, Filiala Iași

Dezvoltare web: Codrin Dinu Vasiliu | Iuliana Groza