Legislație, documente

Legislaţie (legi, HG, Statut) care reglementează organizarea şi funcţionarea ARFIlink către act normativ
RegulamenteLink
Regulament de Organizare și Funcționare – Ediția 2, Revizia 1Download
Regulament Intern ARFI – Ediția 2Download
Regulament privind evaluarea performanțelor profesionale individuale a salariaților ARFI plătiți din finanțarea de bazăDownload
Politica internă de protecție a datelor cu caracter personalDownload
Regulament privind premierea excelenței în activitatea de cercetare științifică din cadrul ARFIDownload
Regulament pentru rezervarea Aulei Filialei sau a Sălii mici de conferințeDownload
Cerere.docx
ProcedurăEdițieRevizieDescarcă
PS-ARFI.00 – Procedura procedurilorIII0Download
PO–ARFI.BRUS.01 – Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de cercetare vacante sau temporar vacanteII0Download
Manualul de identitate vizuală al Academiei RomâneI0Download
Contract colectiv de muncă la nivelul ARFI
Contract colectiv de munca 2021-2023