Legislație, documente

Legislaţie (legi, HG, Statut) care reglementează organizarea şi funcţionarea ARFIlink către act normativ
RegulamenteLink
Regulament de Organizare și Funcționare – Ediția 2, Revizia 0Download
Regulament Intern ARFI – Ediția 2Download
Regulament privind evaluarea performanțelor profesionale individuale a salariaților ARFI plătiți din finanțarea de bazăDownload
Politica internă de protecție a datelor cu caracter personalDownload
Regulament privind premierea excelenței în activitatea de cercetare științifică din cadrul ARFIDownload
Regulament pentru rezervarea Aulei Filialei sau a Sălii mici de conferințeDownload
Cerere.docx
ProcedurăEdițieRevizieDescarcă
PS-ARFI.00 – Procedura procedurilorIII0Download
PO–ARFI.BRUS.01 – Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de cercetare vacante sau temporar vacanteII0Download
Contract colectiv de muncă la nivelul ARFI
Contract colectiv de munca 2021-2023