Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”

Olga Necrasov

Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”

  • Misiune: Ca parte a Academiei Române, Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov” îşi asumă misiunea principală de a contribui la dezvoltarea şi răspândirea cunoaşterii în domeniul Antropologiei, de a promova idei şi valori în scopul dezvoltării durabile a societăţii.
  • Istoric: Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov” a fost fondat în anul 1958, sub conducerea Academician Olga Necrasov, antropolog român, un mare om de ştiinţă, premiată în anul 1980 de Société d’Anthropologie de Paris cu Premiul Broca. Iniţial, colectivul era format doar din doi cercetători şi un tehnician, însă a crescut de-a lungul timpului, pentru a ajunge în anul 1990 la un număr de 16 cercetători. Începând din anul 1990, Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov” este parte a Academiei Române – Filiala Iaşi, fiind sub conducerea ştiinţifică a Institutului de Antropologie „Fr. I. Rainer” Bucureşti al Academiei Române. Activitatea ştiinţifică a Centrului de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov” cuprinde o largă gamă de teme de cercetare, în mare parte fundamentală. Multe dintre acestea au fost iniţiate de Acad. Olga Necrasov şi dr. Maria Cristescu, fiind apoi continuate şi dezvoltate de dr. Maria Ştirbu, dr. Georgeta Miu şi Dan Botezatu. Sub coordonarea celor din urmă s-au format aproape toţi actualii membri ai echipei de antropologi din Iaşi.
  • Componenţa actuală: În prezent, colectivul de cercetători ai Centrului de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov” este coordonat de Academician Constantin Toma, fiind format din şapte cercetători, un referent de specialitate şi o îngrijitoare, după cum urmează: dr. habil. Luminiţa Bejenaru (arheozoolog), dr. Angela Simalcsik (antropolog), dr. Cătălin-George Fedor (sociolog), dr. Robert Daniel Simalcsik (antropolog), dr. Vasilica Monica Groza (antropolog), drd. Ozana Maria Petraru (antropolog), dr. Mariana Popovici (antropolog), Elena Plugariu (referent de specialitate) şi Gabriela Morari (îngrijitor).
  • Domeniile de cercetare ale specialiştilor Centrului de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov” sunt antropologia fizică şi culturală. Tematica abordată, în principal de cercetare fundamentală, are caracter interdisciplinar, fiind inclusă în programele naţionale de cercetare coordonate de Academia Română, iar rezultatele cercetărilor întreprinse de membrii colectivului au mai întâi importanţa teoretică, contribuind la dezvoltarea cunoaşterii în istorie, arheologie, paleoantropologie, auxologie, medicină, demografie şi sociologie.
  • Rezultate: Membrii Centrului de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov” au colaborat cu antropologi din cadrul Institutului de Antropologie „Francisc I. Rainer” din Bucureşti în proiectele „Atlasul Antropologic al Maramureşului” (2004), „Atlasul Antropologic al Moldovei” (2008), „Atlasul Antropologic al Deltei Dunării” (2011) şi „Atlasul Antropologic al României, vol. I” (2011). Ultimele două volume menţionate au fost distinse în anul 2013 cu Premiul Constantin I. Parhon al Academiei Române. În anul 2011, dr. habil. Luminiţa Bejenaru a fost distinsă cu Premiul Emil Racoviţă al Academiei Române, pentru cartea „Archaeozoogical Approach to Medieval Moldavia” (Oxford, 2009), iar dr. Angela Simalcsik cu Premiul Iuliu Haţieganu al Academiei Române, pentru cartea „Tratat de reabilitare pulmonară” (Timişoara, 2009). În anul 2017, dr. Vasilica-Monica Groza a fost distinsă cu Premiul Daniel Danielopolu al Academiei Române, pentru cartea „Cercetări paleoantropologice privind populația Iașului medieval. Referire specială la necropola din secolul al XVII-lea de la Curtea Domnească” (Iași, 2015), iar dr. Angela Simalcsik, cu Premiul Ioan Spiru pentru cercetare arheologică al Muzeului Judeţean Teleorman, pentru cartea „Smeeni – Movila Mare. Monografia unui sit regăsit” (Târgovişte, 2017).
  • Colaborări recente: Membrii Centrului de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov” au încheiat în ultimii ani următoarele colaborări oficiale: Acord de colaborare cu Earth Institute and School of Archaeology, University College Dublin, Ireland (Prof. Ron Pinhasi) privind cercetarea ADN-ului preistoric şi antic la populaţiile dispărute provenite din situri arheologice de pe teritoriul Republicii Moldova (2017-2020); Acord de colaborare cu Max Planck Institute for the Science of Human History, Department Archaeogenetics (Prof. Wolfgang Haak şi Prof. Philipp Stockhammer) privind cercetarea impactului ciumei asupra comunităţilor umane din intervalul mileniul IV – sfârşitul mileniului II î. Hr. (2018-2023).