Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”

Misiune

Ca parte a Academiei Române, Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov” îşi asumă misiunea principală de a contribui la dezvoltarea şi răspândirea cunoaşterii în domeniul Antropologiei, de a promova idei şi valori în scopul dezvoltării durabile a societăţii.

Istoric

Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov” (CCA) a fost fondat în anul 1958, sub conducerea Academicianului Olga Necrasov, antropolog român de anvergură internațională, premiată în anul 1980 de Société d’Anthropologie de Paris cu Premiul Broca. Format iniţial doar din doi cercetători şi un tehnician, colectivul a crescut de-a lungul timpului, pentru a ajunge în anul 1990 la un număr de 16 cercetători. Începând din anul 1990, CCA a devenit parte a Academiei Române – Filiala Iaşi, fiind sub conducerea ştiinţifică a Institutului de Antropologie „Francisc I. Rainer” din Bucureşti. Activitatea ştiinţifică a CCA cuprinde o largă gamă de teme de cercetare, în mare parte fundamentală. Multe dintre acestea au fost iniţiate de Academician Olga Necrasov şi dr. Maria Cristescu, fiind apoi continuate, dezvoltate și transmise tinerilor cercetători de dr. Maria Ştirbu, dr. Georgeta Miu şi Dan Botezatu. În perioada anilor 2007-2020, CCA a fost coordonat de Academician Constantin Toma. Începând cu anul 2020, Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov” este coordonat de Prof. univ. dr. Cătălin Tănase, membru corespondent al Academiei Române.

Colectivul de cercetare este reprezentat de 7 membri:

 • Dr. habil. Luminiţa Bejenaru (arheozoolog)
 • Dr. Angela Simalcsik (antropolog)
 • Dr. Cătălin-George Fedor (sociolog)
 • Dr. Robert Daniel Simalcsik (antropolog)
 • Dr. Vasilica-Monica Groza (antropolog)
 • Dr. Mariana Popovici (antropolog)
 • Dr. Ozana-Maria Ciorpac-Petraru (antropolog).

Rezultate

Rezultatele științifice ale colectivului CCA sunt diseminate în țară și în străinătate prin monografii, atlase antropologice, articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate prestigioase (Web of Science și BDI). Prestigiul şi recunoaşterea rezultatelor științifice au fost gratificate prin premii ale Academiei Române obţinute de către membrii Centrului de Cercetări Antropologice, precum Premiul Constantin I. Parhon al Academiei Române pentru volumele colective „Atlasul Antropologic al Deltei Dunării” (2011) şi „Atlasul Antropologic al României, vol. I” (2011); Premiul Emil Racoviţă al Academiei Române obținut de dr. habil. Luminiţa Bejenaru pentru cartea „Archaeozoological Approach to Medieval Moldavia” (Oxford, 2009); Premiul Iuliu Haţieganu al Academiei Române, obținut de dr. Angela Simalcsik pentru cartea „Tratat de reabilitare pulmonară” (Timişoara, 2009); Premiul Daniel Danielopolu al Academiei Române, obținut de dr. Vasilica-Monica Groza pentru cartea „Cercetări paleoantropologice privind populația Iașului medieval. Referire specială la necropola din secolul al XVII-lea de la Curtea Domnească” (Iași, 2015).

Membrii CCA activează în calitate de editori și/sau referenţi ştiinţifici în board-ul unor reviste de specialitate din țară și străinătate.

Domeniile de cercetare din cadrul Centrului de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov” sunt antropologia fizică şi cea culturală. Tematica abordată, în principal de cercetare fundamentală, are caracter interdisciplinar, rezultatele cercetărilor contribuind la dezvoltarea cunoaşterii în istorie, arheologie, paleoantropologie, medicină, biologie, ecologie, demografie, sociologie. În cadrul CCA, un loc aparte îl au studiile privind istoria şi biologia populaţiilor umane vechi care au trăit pe teritoriul României și al Republicii Moldova, fiind realizate analize de paleodemografie, paleopatologie, tafonomie, paleohistologie, morfometrie geometrică, analize statistice, arheozoologie – toate interpretate în context arheologic.

 

 

Coordonator

Prof. univ. dr. Cătălin TĂNASE, membru corespondent al Academiei Române

 • Adresă de email: tanase (at) uaic.ro
 • Scurtă prezentare: Cătălin Tănase, membru corespondent al Academiei Române din anul 2018, este profesor la Facultatea de Biologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, unde coordonează activități didactice în domeniul biologiei vegetale și proiecte de cercetare a fungilor care vizează taxonomia, ecologia, bioconversia și biocontrolul asupra patogenilor. Colaborează la identificarea și monitorizarea speciilor de macromicete incluse în Lista Roşie din România şi din Europa. În anul 2008 a obţinut Premiul Emanoil Teodorescu al Academiei Române, pentru volumul Concepte actuale în taxonomia ciupercilor, publicat de Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, iar în anul 2010, volumul Fungi cu aplicaţii în agricultură, medicină şi patrimoniu, publicat de Editura Universităţii din Bucureşti, a fost distins cu Premiul Iuliu Prodan al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”. De asemenea, în anul 2017, pentru colaborarea la brevetul Equipment plasma decontamination, a obținut Diploma și medalia de aur EUREKA, la Salonul Internațional pentru Invenții INNOVA de la Barcelona și Diploma şi medalie de aur, la Salonul Internațional pentru Invenții de la GenevaColaborează cu echipe de cercetare pentru studiul diversităţii fungilor din Munţii Carpaţi, Masivul Central Francez, Conservatorul Național Mediteranean Porquerolles, Parcul Naţional Pirinei (Spania şi Franţa) şi Rezervația Biosferei Třeboňsko (Cehia). Începând cu anul 2006 este membru al Comisiei de Ocrotire a Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române (vicepreşedinte din anul 2022) și al unor organizaţii ştiinţifice din ţară – Societatea Micologică din România, secretar științific 1995-2007 și președinte 2014-2021; Asociaţia Grădinilor Botanice din România, vicepreşedinte 2008-2016 și președinte 2016-2018 şi din străinătate – din 2007, membru în Consiliul Asociaţiei Europene de Micologie. Începând cu anul 2007, ocupă prin concurs, funcţia de Director al Grădinii Botanice „Anastasie Fătu” din Iaşi, între 2008-2012 este ales Cancelar general, iar ulterior, din 2012 până în 2020, prorector al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Începând cu anul 2021 este membru în biroul de conducere al Filialei Iaşi a Academiei Române.

Secretariat

 • Personal: Elena Plugariu
 • Adresa de email instituțională: ccantropologice (at) acadiasi.ro

Personal auxiliar:  

 • Elena Plugariu

Informații de contact:

Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”

Adresa fizică: Iași, strada Teodor Codrescu, nr. 2, Cod poștal 700479

Adresa e-mail: ccantropologice (at) acadiasi.ro 

Telefon: 0332 106 509