Academia Română – Filiala Iaşi disponibilizează bunuri de natura cărţilor şi periodicelor

Data publicării: 24/09/2018

Academia Română – Filiala Iaşi disponibilizează bunuri de natura cărţilor şi periodicelor, care nu mai satisfac cerinţele de utilitate în activitatea de cercetare la momentul actual, din gestiunea Institutului de Arheologie şi Institutului de Cercetări Economice şi Sociale ,,Gh. Zane”, conform prevederilor H.G. nr. 841/23.10.1995 cu modificările şi completările ulterioare ,,privind procedurile de transmitere fără plată şi valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice şi raportul comisiei de evaluare nr. ARFI/6655/20.09.2018.

Instituţiile interesate pentru preluarea fără plată a acestor bunuri se pot adresa Academiei Române – Filiala Iaşi, cu sediul Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 8, până la data de 22.10.2018, prin transmiterea unei solicitări scrise pe adresa secretariat@acadiasi.ro

Solicitările venite de la instituţii vor fi onorate în ordinea cronologică a numerelor de înregistrare  de la secretariatul Academiei Române-Filiala Iaşi.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi compartimentului Bibliotecă a Academiei Române – Filiala Iaşi la numărul de telefon: 0332 106502, persoană de contact şef serviciu bibliotecă Mariana Ignat şi Mihuleac Valică.


Referat cărți

Referat periodice