Cercetarea științifică academică; așteptări și perspective

Dezbaterea privitoare la managementul cercetării științifice, unde vor fi discutate teme precum:

  • Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2021-2027,
  • Planul național de cercetare, dezvoltare și inovare pentru perioada 2021-2027,
  • Metode și instrumente manageriale de stimulare a excelenței în activitatea CDI etc.

Afiș.pdf

 Persoana de contact: Meda Gâlea, director.adj.as@acadiasi.ro

Organizatori:

Structurile Activități Suport ARFI

Comitet organizatoric:

Acad. Viorel BARBU, Președinte al Filialei din Iași a Academiei Române
Meda GÂLEA, Director Adjunct Activități Suport ARFI

Comitet științific:

Workshop

6 mai 2022, ora 10:00

Aula Academiei Române Filiala Iași, bulevardul Carol I, nr.8