Botezat Alina

Cercetator: Botezat Alina

CS I dr. Alina Botezat este cercetător în cadrul Departamentului de Cercetări Economice la Institutul de Cercetări Economice și Sociale ”Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași. A absolvit facultatea de Economie și programul de master la Universitatea Mannheim, Germania și a obținut titlul de doctor în Cibernetică și Statistică la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. S-a alăturat Institutului ”Gh. Zane” în anul 2009, după ce anterior lucrase ca Asistent Cercetare la Centre for Economic Research (ZEW), Mannheim, Germania.

În activitatea sa, dr. Alina Botezat, folosind abordări preponderent cantitative, analizează fenomenul migrației și evaluează diferite reforme și politici publice din domeniile educației, sănătății și din administrație. Ea utilizează cele mai recente metode statistice și econometrice cu scopul de a identifica efecte empirice ce pot fi interpretate cauzal. Studiile sale au fost publicate în reviste internaționale de specialitate precum: Population, Space and Place, Journal of Economic Psychology, Globalization and Health, Economics of Transition, Aggression and Violent Behavior, International Regional Science Review, Emerging Markets, Finance and Trade.

Principalele teme de cercetare sunt inspirate din probleme curente identificate în societatea românească, cum ar fi: migrația forței de muncă înalt calificată, impactul migrației părinților asupra copiilor rămași acasă, efectele măsurilor de austeritate din anul 2011 asupra stării de bine a angajaților, decalajele la studiile PISA între România și alte state sau fenomenul de bullying în rândul elevilor. Rezultatele obținute în cadrul acestor cercetări, care, cel mai adesea, sunt fundamentate pe o analiză de cauzalitate, nu numai că ajută la o înțelegere mai profundă a fenomenelor studiate, dar pot servi decidenților și practicienilor în vederea formulării de politici publice și măsuri mai eficiente pentru societate.

În decursul timpului, rezultatele cercetărilor doamnei dr. Alina Botezat au fost premiate de comunitatea academică. În 2019 a primit Certificatul de Excelență din partea Comisiei Europeane pentru propunerea de proiect depusă în cadrul competiției Marie-Skłodowska-Curie Actions, H2020-MSCA-IF-2018. Tot în 2019 dr. Alina Botezat a fost distinsă cu Premiul Virgil Madgearu al Academiei Române. În perioada 2018-2020, patru articole ale dnei Botezat au fost premiate de către Ministerul Cercetării, Inovării și Dezvoltării.

În ultimii 10 ani, dr. Alina Botezat a câștigat 4 granturi de cercetare și a participat în calitate de membru în alte 6 proiecte. În perioada 2013-2015, a fost Fellow în cadrul College for Interdisciplinary Educational Research, coordonat de WZB Berlin, Germania. Din 2013, reprezintă România în Rețeaua Europeană de Experți în Economia Educației (European Expert Network on Economics of Education – EENEE), iar din 2015 colaborează cu Institutul de Politici Publice și Management, Vilnius, Lituania în cadrul Rețelei de Experți privind Dimensiunea Socială a Educației și Formării Profesionale (NESET). Experiența sa profesională a fost formată și în timpul stagiilor de cercetare și documentare efectuate în străinătate în Germania, Spania, Luxemburg, Italia și China.

În prezent, doamna Botezat face parte din echipa de management pentru România în 2 proiecte internaționale COST:

  • European Network on International Student Mobility: Connecting Research and Practice – ENIS (CA 20115) și
  • Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level – TRIBES (CA 18115).

Listă de lucrări:

Lista de proiecte:

  1. Job-Education (mis)match in times of migration: The effects of youth brain drain and skill utilization among Romanian graduates on the local labor market (YOUTHSKILLS); tip proiect: Proiecte de finanțare tinere echipe de cercetare – TE; cod proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2019; perioada de derulare: 18.01.2021-31.12.2022; director de proiect: CS I dr. Alina Botezat. Link: https://sites.google.com/view/youthskills.
  2. The Economic and Social Effects of High-Skilled Emigration – Evidence from Romania (EMIGRAMED); tip proiect: Proiecte de finanțare tinere echipe de cercetare – TE; cod proiect: PN-II-RU-TE-2014-4-1584; perioada de derulare: octombrie 2015-noiembrie 2017; director de proiect: CS I dr. Alina Botezat.
  3. A Microeconometric Approach of Well-Being-Evidence from Eastern Europe; tip proiect: Proiecte de finanțare tinere echipe de cercetare – PD; cod proiect: PN-II-RU-PD-2012-3-0541; perioada de derulare: mai 2013-septembrie 2015; director de proiect: CS I dr. Alina Botezat.
  4. Bursier ”Spiru Haret”, cod proiect: PN-III-P1-1.1-BSH-2-2016-0005; perioada de derulare: ianuarie 2019-decembrie 2019; director de proiect: CS I dr. Alina Botezat.
  5. Membru în echipa de management pentru România în cadrul proiectului COST 20115: European Network on International Student Mobility: Connecting Research and Practice – ENIS, coordonator: Dr. Christof Van Mol (Universitatea Tilburg, Olanda). Link: https://www.enisnetwork.com/.
  6. Membru în echipa de management pentru România în cadrul proiectului COST 18115: Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level –TRIBES, coordonator: Prof. James O’Higgins Norman (Dublin City University, Irlanda). Link: https://www.tribesproject.com/.
Doctor în Cibernetică și Statistică
Cercetător Științific Gradul I
botezat.alina (at) yahoo.com

+40751923254

Implicare în proiecte

No data was found