Baskerville Ioana

Cercetator: Baskerville Ioana

Ioana Baskerville și-a susținut teza de doctorat în anul 2010 cu tema Poetica descântecului românesc. A publicat și editat mai multe volume, precum și numeroase studii aparținând următoarelor domenii: filologie română, etnologie românească și europeană, socio-antropologie. A colaborat la proiecte naționale și internaționale de cercetare privitoare la studiul socio-antropologic al religiei, etno-antropologia migrației, educația pentru patrimoniu. Este expert în domeniul salvgardării patrimoniului cultural imaterial, colaborând cu Ministerul Culturii în această direcție. A coordonat, din partea României, 2 dosare multinaționale pentru înscrierea de elemente de patrimoniu cultural imaterial în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității. Este punct focal national pentru Convenția UNESCO din 2003. A fost cercetător și profesor asociat la universități din S.U.A., Marea Britanie, Germania și Polonia.

 

Listă de lucrări reprezentative:

 • Repciuc, Ioana, Poetica descântecului românesc, prefaţă de Sanda Golopenţia, Craiova, Editura Aius, 2014.
 • Repciuc, Ioana, Religiozitate populară şi simbolism acvatic. O perspectivă socio-antropologică asupra obiceiurilor româneşti, Craiova, Editura Aius, 2013.
 • Adina Hulubaş, Ioana Repciuc (ed.), Riturile de trecere în actualitate/ The Rites of Passage Time after Time, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2016.
 • Ovidiu Bârlea, Mică enciclopedie a poveștilor românești, ediția a II-a, ediție îngrijită și studiu introductiv de Ioana Repciuc, Craiova, Editura Aius, 2014.
 • Ioana Repciuc, Adina Hulubaș (editori), Arhiva de Folclor a Moldovei și Bucovinei – 50 de ani de la înființare, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2020, 402 p.

 

Lista de proiecte:

Proiecte ale Academiei Române:

 • Arhiva de Folclor a Moldovei și Bucovinei. Tipologii și corpusuri de texte

Proiecte naționale finanțate prin competiție:

 • 2007-2010 : Proiect BD-CNCSIS, pentru lucrarea personală de doctorat Poetica descântecului românesc (cod CNCSIS: 306) (titular).
 • 2007-2008 : Evidenţa informatizată a vieţii literare româneşti dintre 1900-2006. Autori (contract nr. 03 / 24 august 2007), finanţat de Academia Română (membru).
 • 2011-2013 : Proiectul postodoctoral UEFISCDI Elemente de religiozitate populară în riturile româneşti ale apei. O perspectivă socio-antropologică (cod PN-II-RU-PD-2011-3-0220) (director de proiect).
 • 2018-2020 : CNCS-UEFISCDI PN-III-P1-1.2-PCCDI- 2017-0116, Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinară (membru).

Proiecte internaționale finanțate prin competiție:

 • 2022-2023 : ERASMUS+ Programme 2021-2027 iNTANGIBLE: Digitizing Intangible Cultural Heritage amidst the digital shift, număr de proiect:  2021-1-RO01-KA220-VET-000034794, finanțat de Comisia Europeană (director de proiect).
 • 2022 : Implementarea Convenției UNESCO pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial în caz de urgență – situația patrimoniului cultural imaterial a refugiaților ucraineni din țările vecine Ucrainei (contract nr. 2836/18.05.2022), finanțat de UNESCO, prin Institutul de Etnologie și Antropologie socială al Academiei Slovace de Știință (director de proiect)

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”

Doctor în Filologie
Cercetător Științific Gradul II
ioana.baskerville (at) acadiasi.ro

Implicare în proiecte

No data was found