Borcea Nicoleta

Cercetator: Borcea Nicoleta

Absolventă a Facultății de Litere din cadrul Universității ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași (1992). Este prezentă cu articole în reviste științifice precum ,,Philologica Jassyensia”, ,,Anuar de lingvistică și istorie literară”, ,,Analele Bucovinei”.

Activitatea cercetătoarei cuprinde recuperarea ți valorificarea datelor de istorie literară ale unor autori de limbă germană din Bucovina, din publicațiile bucovinene de limbă germană aflate la Biblioteca Centrală Universitară Iași și din spațiul literar german și austriac, ale autorilor emigrați din România.

O  preocupare importantă este cea de completare a biografiei și activității literare a unui număr de scriitori interbelici mai puțin cunoscuți.

Scrierile memorialistice ale unor categorii socio-economice, militari, oameni politici, medici, constituie una din contribuțiile cercetătoarei.

O altă latură a activității ar fi aceea de colectare și prezervare a datelor biografice ale scriitorilor relevanți pentru istoria literaturii române.

 

Listă de lucrări:

  • Borcea, Nicoleta, Un germanist uitat: Emanuil Grigorovitza,  în ,,Anuar de lingvistică și istorie literară”, XXXIX -XLI.1999-2001, 213-215, http://alil.academiaromana– is.ro
  • Borcea, Nicoleta, Viktor Orendi-Hommenau,  în ,,Anuar de lingvistică și istorie literară”, LVIII, 2018, 55-56, http://alil.academiaromana-is.ro.
  • Coautoare la Dicţionarul general al literaturii române (coordonator general Acad. Eugen Simion), ed. I, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, vol. I-VII  (2004−2009), lucrare distinsă cu Premiul „B.P. Hasdeu” al Academiei Române, pentru anul 2004, acordat în 2006.
  • Colaboratoare la Dicționarul general al literaturii române (coordonator general Acad. Eugen Simion), ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. I (A–B) − vol. 5 (M–O), București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2016 − 2019, ISBN general 978-973-167-380-6, vol.6 (P-R), 2020; vol.7,(S-Ș), 2021; vol.8, T-Z, 2021

 

Lista de proiecte:

  • Evidența informatizată a vieții literare românești dintre 1900-2006, Autori, 2005-2006;
  • Evaluarea informatizată, din perspectiva criticii și istoriei literare, a literaturii române dintre 1900-2007, în vederea actualizării Dicționarului General al Literaturii Române (DGLR), 2007-2008;
  • Bază de date computerizată privind receptarea memorialisticii românești în presa culturală (1960-2020)

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”

Cercetător Științific
Nikolet14 (at) gmail.com

Implicare în proiecte

No data was found