Botoșineanu Luminița-Dana

Cercetator: Botoșineanu Luminița-Dana

A absolvit în 1993 Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, specializarea română – franceză, apoi a urmat modulul de studii aprofundate (stilistică şi poetică) la aceeaşi facultate (1994). Este doctor în filologie, cu menţiunea Magna cum laude, la aceeași universitate, cu o teză despre Graiul de pe valea superioară a Someşului Mare (2003).

În prezent, este cercetător științific I dr. în cadrul Departamentului de dialectologie și sociolingvistică de la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași (unde a fost angajată din 2002), fiind implicată în programul Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina, proiect fundamental al Academiei Române, precum și în proiectul NALR. Moldova şi Bucovina – resurse lingvistice în format electronic (eNALR). Din 2010 este membru în Consiliul ştiinţific al Institutului, în perioada 2010–2014 îndeplinind şi funcţia de coordonator al Departamentului de dialectologie, cu atribuții de conducere și organizare.

A fost sau este membru activ în două proiecte internaționale și cinci proiecte naționale.

Preocupări şi publicaţii în domeniile: dialectologie românească şi generală, fonetica limbii române şi fonetică generală, sociolingvistică, psiholingvistică, pragmalingvistică, lexicografie.

A publicat o carte ca unic autor, douăsprezece cărţi în calitate de coautor (dintre care 3 sunt volume ale NALR-Moldova şi Bucovina), a editat, în colaborare, şaisprezece volume, a tradus două cărţi de specialitate, a publicat, ca unic autor sau în colaborare, peste cincizeci de studii, articole şi recenzii în reviste și volume de specialitate.

A susținut peste patruzeci de comunicări la manifestări științifice internaționale și naționale.

Calitatea activităţii sale ştiinţifice este atestată, în egală măsură, prin recenzii și citări, prin prezența în numeroase baze de date și cataloage, precum și prin invitarea ca membru în comisii de susţinere a doctoratului, în comisii constituite cu ocazia unor concursuri în domeniu sau prin includerea în comitetele ştiinţifice ale unor reviste de specialitate sau ale unor manifestări ştiinţifice din ţară şi din străinătate.

Este membru în comitetele de organizare a tuturor Simpozioanelor internaţionale organizate de Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Iaşi şi de Asociaţia Culturală „A. Philippide” din Iaşi.

Este, din 2022, redactor-şef al „Anuarului de lingvistică şi istorie literară” (din 2003, membru al comitetului de redacţie; în perioada 2004-2019, secretar ştiinţific; 2019-2022, redactor-șef adjunct), revistă academică de prestigiu; din 2005, de la înfiinţare, redactor-şef adjunct al revistei „Philologica Jassyensia” din Iaşi, indexată în mai multe baze de date internaționale; în perioada 2007-2022, membru al colegiului de redacţie al „Buletinului Institutului de Filologie Română «A. Philippide»”.

A primit cinci premii deosebit de prestigioase (între care Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” al Academiei Române pe 2014, pentru lucrarea Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina, vol. IV).

 

Listă de lucrări:

  1. Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina, vol. V, material cules de Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, Ion Florea, Ion Nuță, Adrian Turculeț și redactat de Stelian Dumistrăcel, Luminița Botoșineanu, Florin-Teodor Olariu, Veronica Olariu și Alexandru-Laurențiu Cohal, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2022, LXX + 418 p., ISBN 978-606-714-711-7; vol. IV, de Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, Ion A. Florea, Ion Nuţă, Adrian Turculeţ şi Luminiţa Botoşineanu, Doina Hreapcă, Florin-Teodor Olariu, Veronica Olariu, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2014, LXX + 366 p., ISBN 978-606-714-025-5; vol. III, de Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, Ion A. Florea, Ion Nuţă, Adrian Turculeţ şi Luminiţa Botoşineanu, Doina Hreapcă, Florin-Teodor Olariu, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2007, LXVIII + 388 p., ISBN 973-270-452-7; vol. III, Prospect, de Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, Ion A. Florea, Ion Nuţă, Adrian Turculeţ; colaboratori, de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide”: Luminiţa Botoşineanu, Doina Hreapcă, Florin-Teodor Olariu, Veronica Olariu, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2005, XX + 46 p. (disponibil şi pe CD), ISBN 973-27-0452-7/973-703-076-1.
  2. Donum Natalicum – Coșeriu 100, volum proiectat şi realizat de Stelian Dumistrăcel şi Luminiţa Botoşineanu, număr special al revistei „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, t. LXI, 2021, 262 p., ISSN 1583-7017.
  3. A. Philippide, Istoria limbii române, ediţie critică de G. Ivănescu, Carmen-Gabriela Pamfil şi Luminiţa Botoşineanu, Iaşi, Editura Polirom, 2011, 720 p., ISBN 978-973-46-1892-7.
  4. Eugenia Dima, Doina Cobeţ, Laura Manea, Elena Dănilă, Gabriela E. Dima, Andrei Dănilă, Luminiţa Botoşineanu, Dicţionar explicativ ilustrat (DEXI), Chişinău, Editurile ARC şi Gunivas, 2007, 2208 p., ISBN 978-9975-61-155-8 (ARC); ISBN 978-9975-908-04-7 (Gunivas).
  5. Luminiţa Botoşineanu, Graiul de pe valea superioară a Someşului Mare, Iaşi, Editura Alfa, 2007, 402 p., ISBN 973-8953-27-8.

Pentru evidența completă a publicațiilor, vezi Lista de lucrări.

Lista de proiecte:

Membru în echipa de cercetare în proiecte internaţionale:

1997–2002: Limba română vorbită în Moldova istorică („ProDrum”), proiect realizat, în colaborare, de Universitatea din Leipzig, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Institutul de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova şi Universitatea „Ion Creangă” din Bălţi şi sponsorizat de Fundaţia Volkswagen din Hanovra, din fondurile programului Căi spre Europa; cercetător; coordonator: prof. Klaus Bochmann, Universität Leipzig.

Din 2003: Atlas Multimédia Prosodique de l’Espace Roman (AMPER), proiect internaţional la care participă cercetători din toate ţările vorbitoare de limbi romanice; coordonatori: prof. Michel Contini, Centre de Dialectologie, Université Stendhal, Grenoble III, şi prof. Antonio Romano, Dipartimento di Scienze del Linguaggio, Università degli Studi di Torino.

 

Membru în echipa de cercetare în proiecte naţionale:

Din 2003: Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina (NALR-Mold. Bucov.), proiect fundamental şi prioritar al Academiei Române.

Din 2022: NALR. Moldova şi Bucovina – resurse lingvistice în format electronic (eNALR-MB), proiect al Departamentului de dialectologie și sociolingvistică.

2015–2019: Atlasul lingvistic audiovizual al Bucovinei (ALAB II), proiect finanțat UEFISCDI; director: CS I dr. Florin-Teodor Olariu; http://www.philippide.ro/alab/

2007–2008: Atlasul multimedia prozodic român (AMPRom), grant CNCSIS; director: prof.univ.dr. Adrian Turculeţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.

2005–2007: Etnonimie românească. Dicţionar istoric al numelor de ţări şi popoare în limba română, grant CNCSIS; director: prof. univ. dr. Eugen Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.

 

 

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”

Doctor
Cercetător Științific Gradul I
lumi.botosineanu (at) gmail.com
luminita.botosineanu (at) acadiasi.ro

Implicare în proiecte

No data was found