Bursuc Alina-Mihaela

Cercetator: Bursuc Alina-Mihaela

A absolvit în 2003 Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, specializarea română – franceză, apoi a urmat masterul de lingvistică generală şi românească (2005). Este doctor în filologie, la aceeași universitate, cu teza Câmpul lexical-semantic al numelor de rudenie în limba română (2009). În prezent, este cercetător ştiinţific II dr. în cadrul Departamentului de lexicologie şi lexicografie de la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iaşi (unde a fost angajată din 2015), fiind implicată în programul fundamental Tezaurul lexical al limbii române, proiectele Dicţionarul limbii române. Serie nouă. Tomul I. Litera C și CLRE. Corpus lexicografic românesc electronic. Stagii de specializare în Franţa la Laboratorul Analyse et traitement automatique de la langue française (2011, 2012). Este colaborator într-un proiect internațional, a fost director al unui proiect național și membru în două proiecte naționale. A publicat un volum ca unic autor: Câmpul lexical al numelor de rudenie în limba română (2015) și patru cărți în calitate de coautor: Terminologia meteorologică românească a fenomenelor atmosferice (științific versus popular) (2015), Dicţionarul fenomenelor atmosferice (2017), Lexicografia poliglotă în secolele al XVII-lea – al XXI-lea: liste, vocabulare, glosare, dicţionare, lexicoane, tezaure care conţin limba română. Bibliografie (2017) și Terminologia astronomică românească științifică și populară. Fenomene, obiecte cosmice și constelații (2023). A publicat studii, articole, recenzii pe teme de lingvistică romanică şi românească în reviste de specialitate din ţară („Dacoromania”, „Limba română”, „Philologica Jassyensia”, „Revue roumaine de linguistique”). A susţinut comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, organizate în ţară.

 

Listă de lucrări:

Bursuc, Alina, */ɡɛner-u/, */’nʊr-u/, în Buchi, Éva & Schweickard, Wolfgang (éd.), Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom) 3 : Entre idioroman et protoroman, Berlin/ Boston, Walter de Gruyter GmbH, 2020, ISBN 978-3-11-065282-6, p. 330–334, 395–401. https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110654264/html

Florescu, Cristina (coord.), Laura Manea, Elena Tamba, Alina Pricop, Cristina Cărăbuş, Liviu Apostol, Florin-Teodor Olariu, Mădălin-Ionel Patraşcu, Dicţionarul fenomenelor atmosferice, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2017, ISBN 978-606-714-400-0. https://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/deu_dictionarele_editurii_universitatii/dictionarul-fenomenelor-atmosferice-1599/1

Pricop, Alina-Mihaela (coord.), Andreea-Giorgiana Marcu, Mihaela Mocanu, Oana Zamfirescu, Lexicografia poliglotă în secolele al XVII-lea – al XXI-lea: liste, vocabulare, glosare, dicţionare, lexicoane, tezaure care conţin limba română. Bibliografie, Colecţia Bibliografica, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2017, ISBN 978-606-714-405-5. https://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/bibliografica/lexicografia-poliglota-in-secolele-al-xvii-lea-al-xxi-lea-liste-glosare-vocabulare-dictionare-lexicoane-tezaure-care-contin-limba-romana-bibliografie-1602/1

Vezi şi Lista de lucrări

 

Lista de proiecte:

Program fundamental al Academiei Române: Tezaurul lexical al limbii române. Proiecte derulate în cadrul Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iaşi, Departamentul de lexicologie şi lexicografie:

Dicţionarul limbii române (DLR), Ediţia a doua, revizuită şi adăugită, Tomul I, Litera C. Membru, redactor (2015–prezent). http://www.philippide.ro/tezaurul_lexical

Corpus lexicografic românesc electronic (CLRE). Membru (2015–prezent). https://clre.solirom.ro/

Proiect internaţional (Agence nationale de la recherche, Franţa, şi Deutsche Forschungsgemeinschaft, Germania) derulat :

Dictionnaire Étymologique Roman (Première phase: le noyau panroman) – DÉRom. Directori de proiect: Éva Buchi, Wolfgang Schweickard, Laboratoire ATILF, Université Lorraine, Nancy, Franţa. Colaborator extern, redactor (2011–prezent). http://www.atilf.fr/DERom

Proiecte finanţate din programe naţionale (UEFISCDI) şi derulate în cadrul Institutului de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române – Filiala Iaşi, Departamentul de lexicologie şi lexicografie:

Terminologia astronomică românească ştiinţific vs popular. Fenomene,  obiecte cosmice şi constelaţii (TAFOC), Director de proiect: CS I dr. Cristina Florescu, cod PN-III-P4-ID-PCE-2020-1277. Membru (2021–2023). https://tafoc.solirom.ro/

Dicţionarele multilingve româneşti. Istoric şi tipologie (DMRIT), cod PN-II-RU-TE-2014-4-0195. Director de proiect (2016–2017).  http://www.dmrit.philippide.ro

Terminologia românească meteorologică (ştiinţific vs popular) a stărilor atmosferice. Studiu lingvistic (TMFA), Director de proiect: CS I dr. Cristina Florescu, cod PN-II-ID-PCE-2011-3-0656.  Membru (2011–2017).  http://dfa.philippide.ro/ro/index.php

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”

Doctor
Cercetător Științific Gradul II
alinamihaelabursuc (at) gmail.com

Implicare în proiecte

No data was found