Chelcu Marius-Constantin

Cercetator: Chelcu Marius-Constantin

Între 1988-1992, am fost elev al Liceului Economic şi de Drept Administrativ din Iaşi, apoi, în perioada 1992-1997, student al Facultăţii de Istorie  a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, licenţiat al acesteia cu o teză intitulată: Ţara Moldovei în timpul domniilor lui Gheorghe Duca. Între 1999-2000, masterand al Facultăţii de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, cu o teză de disertaţie cu tema: Activitatea cancelariei din vremea lui Alexandru cel Bun, oglindită în menţiuni documentare ulterioare, sub îndrumarea Acad. Ioan Caproşu, în care a fost cercetat. Între 2002-2010, doctorand, Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, cu o teză sub coordonarea Acad. Ioan Caproşu, acumulând abilităţi în studierea istoriei urbane. În anul 2010, am susținut teza de doctorat cu titlul  Oraşul moldovenesc, de la mijlocul secolului al XVI-lea până la jumătatea secolului al XVIII-lea, la Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.

În prezent sunt membru al echipei proiectului fundamental al Academiei Române de editare a documentelor medievale şi premoderne româneşti, intitulat Documenta Romaniae Historica, A., Moldova. Domeniile de competenţă sunt paleografia slavonă şi chirilică şi cercetări în domeniul istoriei urbane, specializări confirmate prin calitatea de autor şi co-autor al unor volume de documente şi a peste 50 de studii publicate în revistele de specialitate şi de popularizare, din ţară şi străinătate, precum şi prin participarea la aproape 100 de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, unde au fost puse în dezbatere rezultatele parţiale ale cercetărilor întreprinse în cadrul temelor de plan, sau în proiectele la care a participat din poziţia de coordonator sau membru. Calificarea în istoria urbană a fost probată inclusiv prin alcătuirea unei teze de doctorat cu titlul: Oraşul moldovenesc, de la mijlocul secolului al XVI-lea până la jumătatea secolului al XVIII-lea, lucrare ce a fost publicată la Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în anul 2015. Majoritatea studiilor de istorie urbană au vizat surprinderea diferitelor aspecte ale vieţii orăşeneşti, o atenţie aparte fiind acordată şi evoluţiei urbanistice, prin studii de caz punctuale, referitoare la locuri şi clădiri din perimetrul istoric urban şi periurban, o atenţie specială fiind acordată istoriei oraşului Iaşi şi a împrejurimilor sale.

Listă lucrări:

  • Istoria oraşelor din Moldova de la jumătatea secolului al XVI-lea până la jumătatea secolului al XVIII-lea. Studii şi documente, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru I. Cuza”, Iaşi, 2015, 311 p.
  • Oraşul Tecuci. Stăpânirea şi organizarea teritoriului urban până la Regulamentul Organic, Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, 250 p.
  • Monografia oraşului Târgu Frumos,+ Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2018, 677 p.; împreună cu Dumitru Boghian, Sergiu-Constantin Enea şi Ionuţ Minea.

Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”

Doctor în Istorie
Cercetător Științific Gradul I
mariuschelcu (at) yahoo.com

0724074499

Implicare în proiecte

No data was found