Cohal Alexandru-Laurențiu

Cercetator: Cohal Alexandru-Laurențiu

Alexandru Laurenţiu Cohal a frecventat Colegiul National „Costache Negri” din Galati, apoi s-a licenţiat în litere (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 1999) şi în sociologie (Sapienza, Università degli studi di Roma, 2007), a devenit apoi doctor în lingvistică al Universității din Pavia (2014). În 2015, după o perioadă de 15 ani de studiu şi activitate în cercetare și învățământ în Italia, a revenit în România, la Iaşi, unde activează în cadrul Departamentului de Dialectologie şi sociolingvistică al Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iaşi.

Domeniile de interes principale sunt dialectologia, sociolingvistica şi socioantropologia migraţiei. Participă la realizarea Noului Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina, proiect fundamental de cercetare al Academiei Române, gestionează resursele audio ale Departamentului de dialectologie și sociolingvistică și este responsabil de Laboratorul audio-video al Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”.

A publicat articole şi studii în română, engleză şi în italiană, în reviste şi la edituri importante din ţară şi din străinătate. Teza de doctorat a apărut în 2014 la editura Franco Angeli din Milano, cu titlul Mutamenti nel romeno di immigrati in Italia.

 

Listă de lucrări:

  1. Cohal, A.L. (2014), Mutamenti nel romeno di immigrati in Italia, Franco Angeli, Milano, 320 p., ISBN: 9788891706256 https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?Id=22055
  2. Cohal, A.L. (coord.) (2020), Din clasă, acasă. Ghid de identitate culturală românească, Iaşi Editura Palatul Culturii, ISBN 978-606-8547-49-7 https://palatulculturii.ro/noutati/apariie-editorial-din-clas-acas.-ghid-de-identitate-cultural-romneasc-249?year=2021&month=02
  3. Cohal, A.L. (2022), Towards linguistic Romanianness, în Baskerville, I. (ed.) „Social mobility and identity in today’s world”, Special Issue, «Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali», Vol. 12, No 23, ISSN 2239-1118, pp. 19-28 https://oaj.fupress.net/index.php/cambio/article/view/14089
  4. Cohal, A.L. (2021), Lingua romena e romenità, „Philologica Jassyensia”, an XVII, nr. 2(34), pp. 11-24, ISSN 1841-5377 https://philologica-jassyensia.ro/revista/?numar=philologica-jassyensia-an-xvii-nr-2-34-2021
  5. Cohal, A.L., Dobrincu, D., Ţurcănaşu, G. (coord.) (2022), Regionalizarea: către un model de bună guvernanţă a României, Iaşi, Polirom, ISBN 978-973-46-9211-8 https://polirom.ro/-/7950-regionalizarea.html

 

Lista de proiecte:

Proiecte fundamentale ale Academiei Române

(1967 – prezent) Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina, proiect fundamental de cercetare al Academiei Române;

Proiecte instituționale

(2022-2026) NALR. Moldova şi Bucovina – resurse lingvistice în format electronic (eNALR-MB), proiect de cercetare realizat în colaborare cu Institutul de Informatică Teoretică din Iaşi;

Proiecte instituționale

(2014-2015) I minori stranieri non accompagnati nella provincia di Pavia, supervizor Anna Rita Calabrò, în cadrul Departamentului de Ştiinţe politice şi sociale, Università di Pavia;

(2014-2015) Repertori, lingue e usi linguistici di alunni immigrati in Provincia di Pavia e nel Piemonte (Coordonatori: prof. Marina Chini, Università di Pavia, Cecilia Andorno, Università di Torino), organizat sub egida CNR-Agenzia 2000, din partea Departamentului de Ştiinţe umaniste, Università di Pavia.

Proiecte de cercetare obţinute pe bază de contract/grant:

Componenta etnolingvistică a identității în contextul migrației: comunitățile românofone din Europa Occidentală, parte a Proiectului complex „Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinară” – un proiect finanțat de Ministerul Cercetării şi Inovării din România prin CCCDI – UEFISCDI, nr. PN-III-Pl-1.2-PCCDI-2017-0116 I 48PCCDl/2018 din PNCDI III L-LIN01 (2018-2020) https://miro.acadiasi.ro/miro-2/proiect-component-2/

 

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”

Doctor
Cercetător Științific Gradul III
alexandru.laurentiu.cohal (at) gmail.com

Implicare în proiecte

No data was found