Cușco Andrei

Cercetator: Cușco Andrei

Andrei Cușco (n. 1982, Chișinău, Republica Moldova) a absolvit Facultatea de Istorie a Universității de Stat din Moldova în iunie 2001, după care a urmat studii de masterat la Departamentul de Istorie a Universității Central-Europene (CEU), Budapesta. Andrei Cușco și-a obținut doctoratul în istoria comparată a Europei Centrale, estice și sud-estice, la Departamentul de Istorie a CEU, în 2008. Interesele sale de cercetare se axează pe istoria Basarabiei între anii 1812 și 1918, istoria modernă a Europei de Est, istoria comparată a imperiilor din spațiul Eurasiei, istorie intelectuală și istoriografie. În ultimii ani, Andrei Cuşco a lucrat pe teme legate de geografia simbolică a Basarabiei, viziunile concurente asupra acestei regiuni articulate în Imperiul Rus și România în a doua jumătate a secolului XIX și începutul secolului XX, precum și asupra unor subiecte mai largi din domeniul istoriei intelectuale din cele două spații. Din septembrie 2008 a fost lector, iar din septembrie 2016 până în august 2021 – conferențiar universitar la Facultatea de Istorie și Geografie a Universității Pedagogice de Stat “Ion Creangă” din Chișinău. Din iunie 2018 este cercetător la Institutul de Istorie ”A. D. Xenopol” al Academiei Române (Iași), la început în cadrul proiectului Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinară (cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0116), iar din ianuarie 2021 – cercetător științific (CS) în cadrul Departamentului de Relații Internaționale al Institutului. Andrei Cuşco este autorul unei monografii dedicate istoriei Basarabiei sub dominația Imperiului Rus, în colaborare cu Victor Taki (Basarabia în componența Imperiului Rus, 1812-1917, Moscova, Novoe Literaturnoe Obozrenie, 2012). O altă monografie – A Contested Borderland: Competing Russian and Romanian Visions of Bessarabia in the Late 19th and Early 20th Century – a fost publicată la CEU Press în octombrie 2017. Este, de asemenea, co-editor la 5 volume colective coordonate în colaborare și autor al unui număr de 57 de articole și studii științifice, apărute în diverse reviste și culegeri din țară și din străinătate.

Cărți de autor:

 

Volume editate:

  • Diana Dumitru, Igor Caşu, Andrei Cuşco, Petru Negură, eds. Al Doilea Război Mondial: memorie şi istorie în Estul şi Vestul Europei, Chișinău, Cartier, 2013. 332 p. ISBN 978-9975-79-803-7
  • Flavius Solomon, Bogdan Ceobanu, Andrei Cușco, Grigorii Șkundin, eds. Rapoarte diplomatice ruse din România (1888-1898), Iași, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, 2014, 460 p. ISBN: 978-606-714-087-3
  • Flavius Solomon, Andrei Cușco, Mihai-Ștefan Ceaușu, eds. România și statele vecine la începutul Primului Război Mondial: Viziuni, percepții, interpretări, Iași, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, 2016, 428 p. ISBN: 978‐606‐714‐291‐4
  • Flavius Solomon, Andrei Cușco, Grigorii Șkundin, Alexandr Stâkalin, eds. Rapoarte diplomatice ruse din România (1899–1905) / Diplomaticheskie dokumenty rossiskikh predstavitelei v Rumynii (1899–1905), București, Editura Academiei Române, 2020, 635 p. (= Documente privind istoria românilor, Colecția Eudoxiu Hurmuzaki, seria 3, vol. IV; seria Documenta Diplomatica, vol. 2). ISBN 978-973-27-3291-5.
  • Andrei Cușco, Flavius Solomon, Konrad Clewing, eds. Migration and Population Politics during War(time) and Peace(time): Central and Eastern Europe from the Dawn of Modernity to the Twentieth Century, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2021, 411 p. ISBN 978-606-020-330-8

Lista de proiecte:

  • Iunie 2018 – Decembrie 2020   Membru-cercetător în proiectul Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinară / Migration and Identity within the Romanian Cultural Space. A Multi-Disciplinary Approach. Proiect finanțat de UEFISCDI–Consiliul Nțional al Cercetării Științifice. Cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0116. Afiliere: Institutul de Istorie ”A. D. Xenopol” al Academiei Române, Iași. Link: https://miro.acadiasi.ro
  • 1 septembrie 2016 – 31 august 2018   Cercetător (CS III), Proiectul COURAGE (Cultural Opposition: Understanding the Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist Countries). Finanțat de programul UE HORIZON 2020 (Numărul Grantului: 692919). Instituția parteneră: Universitatea din București (UB). Link: http://cultural-opposition.eu/
  • 1 mai 2013 – 30 septembrie 2016   Director Proiect CNCS PN-II-RU-TE-2012-3-0078: Visions and Perceptions of Romania in the Russian Imperial Discourse and Public Sphere in the Late 19th and Early 20th Century. Afiliere: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași.  Link proiect: http://history.uaic.ro/research/rvpr/?page_id=21

Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”

Doctor în istorie
Cercetător Științific
andreicusco (at) yahoo.com

0727636058

Implicare în proiecte

No data was found