Durnea Victor

Cercetator: Durnea Victor

Absolvent al Facultății de Filologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, secția limba şi literatura română – limba şi literatura franceză (1974). Studii doctorale, în filologie, la aceeaşi facultate; teza – Idei estetice şi literare în anchetele din presa românească a perioadei 1900 – 1950, conducător ştiinţific prof. univ. dr. Liviu Leonte – este susţinută la 7 iulie 1999. La aceeaşi facultate, a făcut, în anii 1984–1985, cursul postuniversitar de limba germană.

A beneficiat de câteva stagii de specializări în străinătate –  două prin Deutsche Akademische Austausch Dienst (noiembrie-decembrie 1987 şi noiembrie-decembrie 1990, (Lehr- und Forschung Gebiet Komparatistik – RWTH Aachen; Romanisches Seminar Heidelberg, Bayerische Staatsbibliothek München), axate pe noile direcţii din literatura comparată (imagologie, istoria mentalităţilor), precum şi trei stagii (octombrie1994, noiembrie 1996 şi martie 1999) în cadrul schimburilor între Academia Română și L’École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris).

Repartizat la absolvire profesor la Şcoala nr. 2 Iaşi, a intrat prin concurs în 1980 la Centrul de Lingvistică, Istorie literară şi Folclor al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, numit ulterior Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”. La încadrare, filolog în sectorul de istorie literară, a fost promovat apoi CP III, CP II şi, în 2004, CP I. Până în 1995 sectorul a avut ca temă de cercetare Dicţionarul literaturii române în secolul al XX-lea. 1900–1950. Partea I Autori. Ulterior tema (prioritară în cadrul Academiei Române) a fost Dicţionarul general al literaturii române, concretizată în două ediţii (7 vol. 2004–2009 şi 8 vol. 2016–2021), precum şi în Dicţionarul literaturii române (în 2 vol., 2012), la toate redactând peste 150 de articole, şi fiind, de asemenea, membru în comisia de coordonare şi revizie. Începând din 2008 a mai lucrat la tema „ediţii critice”, în cadrul căreia a realizat singur şi în colaborare patru lucrări (în mai multe volume), o altă lucrare (în trei volume) fiind actualmente în lucru. Este implicat de asemenea în redactarea Enciclopediei scrierilor memorialistice româneşti (20 articole) şi a Antologiei moraliştilor români.

A fost membru în consiliul ştiinţific al Institutului (1999–2005), secretar de redacţie la „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, Partea B , Istorie literară (1992 şi 2009)

În afara temelor de plan, a publicat numeroase studii şi articole de istorie literară în periodicele „Dialog” (Iaşi, 1974), „Opinia studenţească” (Iaşi, 1974), „Arlechin” (Iaşi,1981), „Anuar de lingvistică şi istorie literară” (1981-2007), „Cronica” (Iaşi, 1984, 1985, 1987, 1990-1992, 2003), „Ateneu” (Bacău,1984, 1988), „Convorbiri literare” (Iaşi, 1988, 1999, 2000, 2003, 2005), „Revista de lingvistică şi ştiinţă literară” (Chişinău, 1992), „Viaţa românească” (Bucureşti, 1992), „Moldova”, (Iaşi, 1993), „Echidistanţe” (Iaşi, 1993-1995), „Revista română” (1997-2013), „România literară” (Bucureşti, 2001, 2003, 2006-2009, 2011-2013), „Minimum” (Tel Aviv, 2003-2004), „Studia Universitatis Babes-Bolyai” (Cluj, 2004), „Limba română” (Chişinău, 2006-2010), „Transilvania” (Sibiu, 2006, 2009), „Cultura” (Bucureşti, 2007-2013), „Dacia literară” (Iaşi, 2008-20013), „Revista de Istorie şi Teorie literară” (Bucureşti, 2008), „Expres cultural” ş.a.

A fost redactor de număr (la „Echidistanţe”), redactor-şef (la „Revista română”), secretar de redacţie (la „Expres cultural”).

A participat la simpozioane și colocvii ce au avut loc la Iaşi, Bucureşti, Cluj, Chişinău, Leipzig (Germania), Kaposvar (Ungaria).

În afara volumelor realizate la temele de plan, a publicat şapte volume individuale, zece volume colective, douăzeci ediţii critice şi cinci traduceri (din germană şi franceză).

Distins cu Ordinul „Meritul cultural” în grad de „cavaler” (decret 1229/21.07.2009); a primit de două ori (în 2005 şi în 2010) premii ale Academiei Române şi tot de două ori (în 2011 şi în 2021) premiul pentru ediţii critice acordat de Muzeul Literaturii Române Bucureşti.

Membru (din 2011) al Uniunii Scriitorilor din România (Filiala Iaşi).

 

 

Listă lucrări:

  1. Dicționarul general al literaturii române, în colaborare, autor, membru în comisia de coordonare și revizie, vol. I–VIII, București, Academia Română, Fundația pentru Știință și Artă, vol. I–VIII, 2016–2021, 1166 p.+910 p.+1152 p.+ 922 p.+1066 p.+1054 p+ 890 p. 1088 p.
  2. Orizonturi regăsite, Iaşi, Editura Junimea, 1999, 298 p.
  3. De la Societatea Scriitorilor Români la Uniunea Scriitorilor din România, 1909-1925, I, Iaşi, Ed. „Convorbiri literare”, 2009, 330 p.
  4. Propuneri de recurs, Iaşi, Editura Demiurg, 2011, 434 p.
  5. Noi propuneri de recurs, Iaşi, Ed. Timpul, 2011, 284 p.
  6. Stere şi contemporanii săi, Iaşi Ed. Timpul, 2018, 492 p.
  7. Alte noi propuneri de recurs, Iași, Ed. Alfa, 2022, 550 p.
  8. Stere, În preajma revoluției, ediție îngrijită de Victor Durnea, pref. Eugen Simion, postfață Mihai Cimpoi, vol. I–II, București, 2010, 1360 p.+1632 p.
  9. Ibrăileanu Opere, ediție îngrijită de Victor Durnea și Lăcrămioara Chihaia, vol I–VI, stud. introd. Eugen Simion, Academia Română, Fundația pentru Știință și Artă, 2014–2022, 990p+910 p.+854 p.+1050 p.+1708 p. +1292 p.
  10. Sergiu Matei Nica, Scrieri, Chișinău, Ed. Știința, 2021, vol. I-II, 484 p.+432 p.

 

Lista de proiecte:

Alexandru Philippide, Opere, trei volume / Poezii și proză/; Studii, eseuri, cronici literare, articole (două volume)

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”

Doctor în Filologie
Cercetător Științific Gradul I

Implicare în proiecte

No data was found