Mironescu Doris Dumitru

Cercetator: Mironescu Doris Dumitru

Doris Mironescu este CS II (jumătate de normă) la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române – Filiala Iași. Doctor în Filologie al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași din 2010. Cadru didactic la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași din 2003, în prezent conferențiar.

Domenii de specialitate: naționalism și memorie culturală în literatura secolului al XIX-lea, teoria biografiei și genurile biograficului, dizabilitate și modernitate, postmodernism și metamodernism, cadre politice și instituționale ale studierii literaturii în România.

A participat la proiectul fundamental al Academiei Române Dicționarul General al Literaturii Române (2014-2021). Face parte din echipa de revizie a proiectului fundamental Enciclopedia scrierilor memorialistice românești al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” (2014-prezent).

Volume publicate:

Viaţa lui M. Blecher. Împotriva biografiei, Iaşi, Editura Timpul, 2011 (Premiul „Titu Maiorescu” al Academiei Române pentru critică literară în anul 2013); ediția a doua revizuită, București, Editura Humanitas, 2018.

Un secol al memoriei. Literatură și conștiință comunitară în epoca romantică, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2016 (Premiul pentru o perspectivă teoretică și comparativă asupra literaturii române, acordat de Asociația de Literatură Generală și Comparată din România, 2017).

Realizator al ediției critice M. Blecher, Opere, postfață de Eugen Simion, Fundația Națională pentru Știință și Artă, București, 2017, 1607 p. (Premiul „Perpessicius” pentru ediții critice acordat de către Muzeul Național al Literaturii Române, București, 2018).

A publicat capitole în volume publicate la edituri din străinătate (Romanian Literature as World Literature, eds Mircea Martin, Christian Moraru, Andrei Terian, New York, Bloomsbury Publishing, 2017; Michèle Mattusch (Hg.), Kulturelles Gedächtnis – Ästhetisches Erinnern, Berlin, Frank und Timme Verlag, 2018; Ștefan Baghiu, Ovio Olaru, Andrei Terian (eds), Beyond the Iron Curtain, Berlin: Peter Lang, 2021) și din țară (în Dicționarul General al Literaturii Române, coord. Eugen Simion, ediția a doua, volumele IV, V, VI, VII, VIII, 2017-2021. A realizat mai multe prefețe și postfețe ale unor volume de traduceri din operele lui M. Blecher în Spania, S.U.A., Bulgaria. A participat la conferințe internaționale ținute la Genova, Erlangen, Bratislava, Varșovia, Istanbul, Copenhaga, Madrid, Berlin  și a avut un stagiu de cercetare la Universitatea Humboldt din Berlin în 2011-2012. A publicat în reviste academice precum European Journal of Life Writing, World Literature Studies, Transilvania, Transylvanian Review, Word and Text, Dacoromania Litteraria.

 

Listă lucrări

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”

Doctor
Cercetător Științific Gradul II
institutul.philippide (at) acadiasi.ro

Implicare în proiecte

No data was found