Munteanu Eugen

Cercetator: Munteanu Eugen

Eugen Munteanu este CS I dr. la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași, în cadrul Departamentului de istorie literară, și profesor de lingvistică generală și filologie românească la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. În perioada 2002-2010 a fost profesor invitat la Universitățile din Jena și din Viena.

Între domeniile de interes ale profesorului Eugen Munteanu se numără lingvistică teoretică, istoria ideilor lingvistice, filosofia limbajului, istoria limbii române literare, lexicologie, lexicografie, semantică, traductologie, filologie biblică.

Eugen Munteanu a editat critic o serie de texte vechi românești, este autorul unei lucrări de referință în lexicologia biblică românească (ediția I, 1997; ediția a II-a, 2008), a peste 300 de articole de specialitate publicate în țară și în străinătate și a aprox. 1000 de articole publicistice diverse. A tradus și publicat din limbile greacă veche, latină, germană, franceză, texte fundamentale din cultura universală (Septuaginta, autori precum Plotin, Catullus, Sf. Augustin, Sf. Thomas de Aquino, Swedenborg, Jean Jacques Rousseau, Rivarol, Wilhelm von Humboldt, Iacob Grimm, Ernst Renan, Eugenio Coseriu, Hans-Georg Gadamer ș.a.).

Este președinte fondator al Asociației de Filologie și Hermeneutică Biblică din România, a fost director-fondator al Școlii Doctorale de Studii Filologice de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza din Iași” între anii 2005-2009, iar în perioada 2009-2013 a fost director al Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”. În anul 2009 a fondat Centrul de Studii Biblico-Filologice „Monumenta linguae Dacoromanorum”, în cadrul căruia a coordonat finalizarea editării critice a Bibliei de la București. 1688 (17 din cele 25 de volume), proiect început în anii ʼ80 sub coordonarea profesorilor Paul Miron de la Universitatea din Freiburg și Vasile Arvinte de la Universitatea din Iași.

A coordonat peste 60 de teze de doctorat în filologie, cele mai multe fiind publicate în volum.

A primit diverse premii pentru activitatea științifică (selectiv): Premiul “Timotei Cipariu” al Academiei Române pe anul 1995 (acordat în 1997) pentru volumul Studii de lexicologie biblică, Editura Universităţii, Iaşi, 1995; Premiul „Cartea anului” la Salonul Naţional de Carte, Chişinău, 1997, acordat pentru volumul Aeterna latinitas. Mică enciclopedie a gândirii europene în haină latină, Editura Polirom, 1997; Premiul pentru traducere la Salonul Naţional de Carte, Cluj, noiembrie, 1998, acordat de Ministerul Culturii, pentru volumul Carmina Burana. Ediţie bilingvă comentată, Editura Polirom, Iaşi, 1998; Diploma de onoare „Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României”, acordată de ÎPS Daniel, Patriarhul României, la data de 13 decembrie 2013, „pentru activitate rodnică, folositoare Bisericii şi societăţii”; Premiul «Vasile Pogor» acordat de Primăria Municipiului Iași, în cadrul manifestării anuale „Seara valorilor 2019ˮ, Iași, 14 octombrie 2019; Medalia «Konstantin Jireček» „pentru realizări excepționale în domeniile științei și culturii“ pe anul 2020, conferită de Asociație pentru Europa de Sud-Est (Konstantin-Jireček-Medaille der Südosteuropa-Gesellschaft), München/ Berlin, septembrie 2019; festivitatea de decernare, 20 februarie 2020, München; Diploma de merit acordată de Primăria Municipiului Iași pentru volumul: Eugen Munteanu (coordonator), Ana-Maria Gînsac; Ana-Maria Minuţ; Lucia-Gabriela Munteanu; Mădălina Ungureanu, Vechiul Testament Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române). Ediţie de text, facsimile, transcriere interpretativă, prefaţă, notă asupra ediţiei, introducere, bibliografie, indice de cuvinte şi forme, indice de nume proprii, rezumate în limbile engleză, franceză, germană și rusă, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2016, în cadrul „Zilelor Recoltei Editoriale”, 29 septembrie – 1 octombrie 2017; cetățean de onoare al Municipiului Iași din 2022; premiul de excelență al Uniunii Scriitorilor din România-Filiala Iași pentru anul 2023.

 

Listă lucrări:

Principalele lucrări:

 • Aeterna Latinitas. Mică enciclopedie a gândirii europene în expresie latină, Polirom, Iaşi, 1997, 450 p. (în colaborare cu Lucia-Gabriela Munteanu).
 • Carmina Burana. Ediţie bilingvă comentată, Editura Polirom, Iaşi, 1998, 400 p (în colaborare cu Lucia-Gabriela Munteanu).
 • Introducere în lingvistică, Polirom, Iaşi, 2005, 340 p.
 • Wilhelm von Humboldt, Diversitatea structurală a limbilor şi influenţa ei asupra umanităţii. Versiune românească, introducere, notă asupra traducerii, tabel cronologic, bibliografie şi indice de Eugen Munteanu, Humanitas, Bucureşti, 2008, 425 p.
 • Lexicologie biblică românească, Editura Humanitas, Bucureşti, 2008, 657 p.
 • Eugeniu Coşeriu, Istoria filosofiei limbajului. De la începuturi până la Rousseau. Ediţie nouă, augmentată de Jörn Albrecht, cu o remarcă preliminară de Jürgen Trabant, versiune românească şi indice de Eugen Munteanu şi Mădălina Ungureanu, cu o prefaţă la ediţia românească de Eugen Munteanu, Editura Humanitas, Bucureşti, 2011, 520 p.
 • Eugeniu Coşeriu, Lingvistica textului. O introducere în hermeneutica sensului. Versiune românească şi indici de Eugen Munteanu şi AnaMaria Prisacaru, cu o postfaţă de Eugen Munteanu, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2013.
 • Eugen Munteanu (coordonator), Ana-Maria Gînsac; Ana-Maria Minuţ; Lucia-Gabriela Munteanu; Mădălina Ungureanu, Vechiul Testament Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române). Ediţie de text, facsimile, transcriere interpretativă, prefaţă, notă asupra ediţiei, introducere, bibliografie, indice de cuvinte şi forme, indice de nume proprii, rezumate în limbile engleză, franceză, germană și rusă, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2016.
 • Viorel Barbu/ Eugen Munteanu, 5 convorbiri despre știință, cultură, creație, Editura Junimea, Iași, 2017.
 • Studenție întârziată. Jurnal freiburghez 1987. Jurnal heidelberghez 1994, Editura Junimea, Iași, 2021.
 • Mărgăritarele Sfîntului Ioan Gură de Aur. Versiune românească de Șerban Greceanu și Radu Greceanu, București, 1691. Volumul I, text, notă asupra ediției, facsimile și indice electronic de cuvinte și forme de Eugen Munteanu, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, 2023, 474 p.
 • Vox clamantis in deserto. Atitudini, polemici, pamflete, Editura Junimea, Iași, 2023, 220 p.

 

 

Lista de proiecte științifice instituționale (granturi):

a) în plan naţional:

 • 1983-2017 – Redactor la Dicționarul limbii române (DLR) al Academiei Române (literele E, L, V și C).
 • 2004-2007 — Director de proiect (Grant CNCSIS: cod. 1394, valoare: 459 milioane lei) al temei Etnonimia românească. Dicţionar istoric al numelor de ţări şi popoare în limba română.
 • 2008-2016 — Director de proiect: Centrul de Studii Biblice «Monumenta linguae Dacoromanorum» (proiect interdisciplinar finanţat din fondurile extrabugetare de Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi).
 • 2011-2016 — Director de proiect (Grant CNCS, cod 1578, valoare: 1.030.200 lei ) al temei Prima traducere românească a Septuagintei, operă a lui Nicolae Milescu (MS. 45 BAR Cluj). Ediţie critică, studii lingvistice şi filologice
 • 2015-2017 — Senior researcher în proiectul Dicționarele multilingve românești. Istoric și tipologie (grant UEFISCDI: PN-II-RU-TE-2014-4-0195, director de proiect, dr. Alina- Mihaela Pricop).
 • 2015-2017 — Senior researcher în proiectul Practici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern (1780-1830) (grant UEFISCDI: PN-II-RU-TE-2014-4-1108, director de proiect, dr. Ana-Maria Gînsac).
 • 2007-2010 — Membru în colectivul de cercetare al proiectului Dicţionar de termeni religioşi român-francez, francez-român (Grant CNCSIS, cod 416). Director de proiect, dr. Felicia Dumas).
 • 2007-2010 — Responsabil pentru Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“, Iaşi, în proiectul de cercetare Dicţionarul tezaur al limbii române în format electronic (eDTLR). Grant CNMP, cod 1696, consorţiu cu Academia Română, filialele din Bucureşti, Iaşi şi Cluj). Director de proiect, prof. dr. Dan Cristea.
 • 2006-2007 — Membru în colectivul de cercetare al proiectului Resurse lingvistice in format electronic: Monumenta linguae Dacoromanorum. Pars VII. Regum I, Regum II – ediție critică şi corpus adnotat (Grant CNCSIS: Cod 1454.). Director de proiect: cercet. şt. princ. I dr. Gabriela Haja.
 • 2003-2007 — Membru al proiectului Septuaginta. Versiune comentată, în limba română, a Bibliei greceşti. Proiectul este coordonat şi finanţat de New Europe College din Bucureşti; directorul proiectului: prof. dr. Andrei Pleşu.

b) în plan internaţional:

 • 2012-2016 – volumul dedicat limbii române din seria Handbuch der romanischen Linguistik/Manuel de linguistique romane; coordonatori: Wolfgang Dahmen şi Eugen Munteanu; în curs de apariție la Editura de Gruyter; 600 pagini format in quarto, 35 de colaboratori din România, Germania, Austria, Spania şi Italia. Colaboratori din Institutul «Alexandru Philippide»: Marius Clim, Anamaria Prisecaru, Laura Manea, Elena Tamba, Dinu Moscal, Cristina Florescu, Ioana Repciuc, Daniela Butnaru, Florin Olariu, Luminiţa Botoşineanu,Vlad Cojocaru.
 • 2007-2015 Membru al proiectului Dictionnaire Etymologique Roman (DERom), proiect în consorţiu, franco-german, cu colaborare internaţională. Finanţatori: Agence nationale de la Recherche (ANR-Franţa) şi Deutsche Forschungsgemeinschaft (DfG-Germania). Directori de proiect: prof. dr. Eva Buchi (Nancy) şi prof. dr. Wolfgang Schweickard (Saarbrücken). Valoarea proiectului: 680.000 Euro.
 • 2006-2014 — Profesor-asociat la Graduiertenkolleg «Kulturelle Orientierungen und gesellschaftliche Ordnungsstrukturen in Südosteuropa», în cadrul Universităţilor din Jena şi Erfurt. Finanţatori: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DfG) şi landul Thuringia. Director: Prof. Dr. Joachim von Puttkamer. Organizator, în aceasta calitate, al Seminarului (Sommerakademie) cu tema „Europadiskurse”, Iaşi, 23-30 septembrie 2007.
 • 1979-1987 — Participant la programul de colaborare ştiinţifică între Universitatea din Iaşi şi Universitatea din Freiburg im Breisgau, Germania: ediţia a II-a, revăzută şi augmentată a lucrării Rumänisch-deutsches Wörterbuch de Heimann Tiktin, apărută în trei tomuri la editura Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1985-1987 (coord. prof. dr. Paul Miron).

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”

Prof. univ. dr.
Cercetător Științific Gradul I
institutul.philippide (at) acadiasi.ro

+40/232/256075

Implicare în proiecte

No data was found