Doboș Sebastian

Cercetator: Doboș Sebastian

Născut la 19 decembrie 1984, Municipiul Iași. Studii: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2004-2009), Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (F.E.A.A.), specializarea Economie Agroalimentară.  Doctorat: Academia Română, Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” (I.N.C.E.) – „Școala de Studii Avansate a Academiei Române – SCOSAAR” (2009-2017), cu teza „Economia rurală din județul Iași după reforma agrară din 1921. Evoluții, particularități și învățăminte”. Funcții: cercetător științific gradul III în cadrul Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” al Academiei Române – Filiala Iași. Lucrări publicate: autor şi coautor a peste 30 de studii şi articole publicate în ţară şi străinătate, în domeniile istorie economică, istoriografie, dezvoltare rurală, dezvoltare locală, dezvoltare durabilă și sustenabilă, lanțuri scurte de aprovizionare, și comportamentul consumatorului de produse agroalimentare, din care 2 sunt articole indexate ISI, 10 indexate BDI și o carte de unic autor. A participat la peste 50 de conferințe naționale și internaționale în domeniul dezvoltării rurale. A participat la implementarea a 10 proiecte de cercetare, din care 2 proiecte Horizon 2020. Din anul 2020 este membru al Asociației Rural Development Research Platform (https://rdrp.ro). În anul 2021 a fost laureat al „Premiului Sergiu Hartia” al Academiei de Științe Agricole și Silvice (ASAS) din București, pentru contribuția la lucrarea “The Impact of COVID-19 Crisis upon the Consumer Buying Behavior of Fresh Vegetables Directly from Local Producers. Case Study: The Quarantined Area of Suceava County, Romania”. În anul 2022 a primit  „Premiu de excelență” pentru activitatea de cercetare științifică, secțiunea Științe Umaniste sau Sociale, acordat de Academia Română, Filiala Iași, pentru contribuția la realizarea lucrării “The Impact of COVID-19 Crisis upon the Consumer Buying Behavior of Fresh Vegetables Directly from Local Producers. Case Study: The Quarantined Area of Suceava County, Romania”.

 

BrainMap UEFISCDI ID (UEF-ID) U-2000-066V-2834

Linkedin

Doctor în Economie
Cercetător Științific Gradul III
sebastiandobos (at) ices.acadiasi.ro

+40742077689