Bejinariu Silviu-Ioan

Cercetator: Bejinariu Silviu-Ioan

Silviu-Ioan Bejinariu este Cercetător Științific II la Institutul de Informatică Teoretică, Academia Română Filiala Iași. A obținut în anul 1984 diploma de licență în matematică, specializarea informatică la Facultatea de Matematică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România, și diploma de doctor în Inginerie Electronică și Telecomunicații la Școala de Studii Avansate a Academiei Române în 2013, sub coordonarea științifică a Domnului Academician Horia-Nicolai Teodorescu, cu teza ”Contribuții la eficientizarea unor metode şi aplicații de fuziune a datelor în procesarea informațiilor multidimensionale”. Are mai mult de 35 de ani de experiență în: procesare imagini, viziune computerizată, analiză video, analiza mișcării umane, fuziunea informațiilor, algoritmi de inspirație naturală, sisteme de informații geografice, geolingvistică, dezvoltare software, baze de date. A publicat peste 75 de articole și lucrări în reviste sau conferințe internaționale. A primit Premiul Academiei Române „Gheorghe Cartianu”, în domeniul Știința și Tehnologia Informației în 2013, și Premiul „Octav Mayer” acordat de Filiala Iași a Academiei Române în 2006.

Lista de lucrări

Lista de proiecte:

 • 2022-2023, Proiect de Cercetare Fundamental al Academiei Române, „Atlase Lingvistice. Sisteme informatice pentru editarea asistată de calculator şi publicarea planşelor atlaselor lingvistice” componentă a Programului Fundamental al Academiei Române „Atlase Lingvistice”, Parteneri: Institutul de Informatică Teoretică, Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”,  Institutul de Filologie Română ”Al. Philippide”.  Coordonator partener IIT.
 • 2021-2023, Proiect PN-III-P4-ID-PCE-2020-0451, ”RODiAL – Dialectele românești din nordul și din sudul Dunării în context european”, cercetător în echipa Institutului de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”.
 • 2019-2021, Proiect de Cercetare Fundamental al Academiei Române , „Atlase Lingvistice. Sistem pentru editarea asistată de calculator şi publicarea planşelor atlaselor lingvistice ale dialectului aromân” componentă a Programului Fundamental al Academiei Române „Atlase Lingvistice”, Parteneri: Institutul de Informatică Teoretică, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”, Coordonator partener IIT.
 • 2018, Contract de finanţare nr.8821/19.12.2017 cu SC CENTRIC IT SOLUTIONS ROMÂNIA SRL: „Program de Cercetare Pilot privind analiza si procesarea imaginilor pentru a recunoaşte comportamente sau activităţi ale unor animale înregistrate” , cercetător.
 • 2017-2018, Proiect de Cercetare Fundamental , componentă a Programului Fundamental al Academiei Române „Atlase Lingvistice”: Sistem pentru editarea asistată de calculator şi publicarea planşelor lingvistice ale Atlasului lingvistic al dialectului aromân (ALAR). Analiză și modelare particularități de editare și realizare planșe lingvistice, cercetător
 • 2015-2017, Proiect PN-II-RU-TE-2014-4-0880 , “Atlasul lingvistic audiovizual al Bucovinei (ALAB). Faza a II-a”, colaborator extern
 • 2015-2016, Proiect NATO-SPS G4877: “Modelling and Mitigation of Social Disasters Caused by Catastrophes and Terrorism”, The NATO Science for Peace and Security Programme, Proiect international România, Republica Moldova, Ucraina, Responsabil partener România.
 • 2014-2015, Proiect POSDRU 159/1.5/S/133675 : “Inovare și dezvoltare în structurarea si reprezentarea cunoașterii prin burse doctorale și postdoctorale (IDSRC – doc postdoc), Institutul de Cercetări Economice şi Sociale “Gh.Zane” Academia Română Filiala Iaşi. Tema „Modelare inovativă a fenomenelor socio-economice. Asistarea deciziilor şi managementul resurselor în situaţii de risc şi criză prin metode de fuziune a informaţiilor şi Sisteme de Informaţii Geografice”, cercetător postdoc
 • 2010-2012, Proiect de cooperare bilaterală , PN II 1. (Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii); 1.4 (Inteligenta artificiala): Contract 438/21.06.2010; MIACSAM – „Managementul resurselor Informaţionale şi Asistarea Cooperărilor Ştiinţifice inter-Academice şi a Managementului cooperărilor între Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova si Academia Română”, cercetător
 • 2008-2011, Proiect PNCDI-II, nr. 12079-P2-IITI/14.01.2009, Program 4-Parteneriate in domenii prioritare : ADBIOSONAR – Capete SONAR bio-adaptive pentru vehicole autonome”, cercetător
 • 2008, Proiect 4088/2008, Contract de finanţare RO/06/B/F/NT/175014 , „Evaluarea proiectului de reţea transnaţională VET-TREND – Valorisation of an Experiment – based Training System through a Transnational Educational Network Development”, programul Leonardo da Vinci, cercetător.
 • 2007-2008, Proiect Fundamental al Academiei Române: Cercetări fundamentale pentru dezvoltarea componentei cognitive a infrastructurii naţionale de informaţii spaţiale în institutele Academiei Române. Coordonator: Institutul de Informatică Teoretică, parteneri: Institutul de Sociologie „Dimitrie Gusti” Bucureşti, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” Iaşi, Institutul de Arheologie Iaşi, cercetător
 • 2007-2009, Proiect PNCDI 2 – PC 71-006/2007, „Modelare şi conducere automată utilizând instrumente ale inteligenţei artificiale pentru aplicaţii în chimie şi inginerie de proces – INTELCHIM”, cercetător
 • 2007-2008, Proiect GAR 222/12.09.2007: „Metode de analiza neliniara pentru recunoaşterea de forme in traseele polisomnografice ale pacienţilor cu tulburări respiratorii de somn si risc cardiovascular”, colaborator extern
 • 2006-2008, Proiect CEEX 74-II03/2006, Subcontract 3682P/25.07.2006: „GRID Academic pentru aplicaţii complexe”, cercetător
 • 2006-2008, Proiect CEEX 20/2005: CANCERDET – „Metode si tehnici neinvazive cu microunde pentru detecţie timpurie a cancerului de sân”, cercetător.
 • 2005–2007, Proiect de Cercetare Fundamental al Academiei Române : Sistem informatic geografic pentru modelarea unui atlas arheologic caracteristic teritoriului românesc, Parteneri proiect: Institutul de Informatică Teoretică  şi Institutul de Arheologie, cercetător
 • 2003-2007, Proiect de Cercetare Fundamental al Academiei Române: „Proiectarea şi implementarea unui sistem integrat de aplicaţii software pentru editarea textelor dialectale şi realizarea Atlasului Lingvistic Român pe Regiuni”. Parteneri: Institutul de Informatică Teoretică şi Institutul de Filologie Română „Al. Philippide”, cercetător
 • 2000-2002, Proiect de Cercetare Fundamental al Academiei Române : „Cercetări în domeniul foneticii si fonologiei limbii române, cu aplicaţii la atlasele lingvistice româneşti regionale”, Parteneri: Institutul de Informatică Teoretică, Institutul de Filologie Română „Al. Philippide”, cercetător

 

LinkedIn Silviu-Ioan Bejinariu

BrainMap (UEF-ID) U-1700-039Y-5397

CV ro Bejinariu Silviu-Ioan

CV en Bejinariu Silviu-Ioan

 

Doctor în Inginerie Electronică și Telecomunicații
Cercetător Științific Gradul II
silviu.bejinariu (at) iit.academiaromana-is.ro
silviu.bejinariu (at) gmail.com
silviu.bejinariu (at) yahoo.com

+40 332 106505

Implicare în proiecte

No data was found