Turliuc Cătălin

Cercetator: Turliuc Cătălin

Cătălin Turliuc (n.1962), istoric, este absolvent şi doctor al Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. În prezent este cercetător gr. I şi şef de departament la Academia Română, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iași, precum şi profesor universitar la Universitatea „Al. I. Cuza”.

A publicat în ţară şi străinătate 21 cărţi, manuale şi cursuri, a coordonat 14 volume  şi este coautor şi colaborator la peste 100 de volume. De asemenea, a publicat peste 50 de studii în reviste de prestigiu şi peste 350 de articole în diverse reviste și jurnale. Are o prezenţă publică constantă la posturile de radio şi televiziune. A fost visiting professor la Oxford University (1992), University of Illinois at Urbana Champaign (1995), Universitatea de Stat a Moldovei (2001) ș.a. A beneficiat de granturi şi stagii de cercetare şi specializare în Marea Britanie, SUA, Germania, Italia, Ungaria, Polonia, Israel, Finlanda, China etc. A participat la peste 50 de congrese, forumuri și conferințe internaționale organizate în afara țării. Este membru titular al Board-ului Forumului Internațional pentru Studiul Modernizării. A condus și a participat în calitate de membru în peste 20 de granturi naționale și internaționale. Este membru în numeroase fundații, societăți, asociaţii profesionale, consilii științifice ale unor instituții de cultură şi în colectivele de redacţie a mai multor publicaţii culturale și de specialitate.

A primit peste 30 de premii, medalii și distincții în țară și străinătate, inclusiv Premiul ”Mihail Kogălniceanu” al Academiei Române. A fost ales și a ocupat poziții de demnitate publică.

Preocupările sale științifice includ studiile cu privire la naționalism și etnicitate, istorie modernă și contemporană, procesul modernizării, istoria dreptului și istoria construcției europene, teoria și istoria relațiilor internaționale.

I. Volume (Volumes)

 1. Modernizare şi construcţie naţională în România. Rolul alogenilor 1832-1918, (Modernization and Nation-building in Romania. The Role of the Alien Factor 1832-1918) în col. cu D. Vitcu şi D. Ivănescu, Editura Junimea Iaşi, 2002, ISBN 973-37-0786-4, 383 p.
 2. Intertwined Destinies. Modern Romania and Its Ethnic Groups. (Destine întrepătrunse. România modernă şi grupurile sale etnice), Editura Junimea, Iaşi, 2003, ISBN 973-37-0833-X, 192 p.
 3. Organizarea României moderne. Statutul naţionalităţilor 1866-1918. I. Identitate şi comunicare socială (The Organisation of Modern Romania. The Status of Nationalities 1866-1918. I. Identity and Social Communication), Editura Performantica, Iaşi, 2004, ISBN 973-7994-70-1, ISBN 973-7994-73-6, 226 p.
 4. Organizarea României moderne. Statutul naţionalităţilor 1866-1918. II. Dilemele convieţuirii (The Organisation of Modern Romania. The Satus of Nationalities 1866-1918. II. Cohabitation Dilemmas), Editura Junimea, Iaşi, 2004, ISBN 973-7994-70-1, ISBN 973-7994-73-6, 340 p.
 5. România interbelică în paradigma europeană (Interwar Romania in the European Framework), în col. cu I. Agrigoroaie, Gh. Iacob, O. Buruiană, Editura Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi, 2005, ISBN 973-703-120-2, 319 p.
 6. ”Toți în Unu” Alexandru Ioan I și epoca sa (”All in one” Alexandru Ioan I and his epoch), Editura Performantica, Iași, 2016, ISBN 978-606-685-4, 146 p.
 7. Francmasonii români și înfăptuirea Marii Uniri. Mică Enciclopedie (Romanian Freemasons and the achievement of the Great Union. Encyclopaedia), în col. cu Mircea Munteanu,  București, 2018, ISBN 978-973-0-27106-5, 379 p.
 8. ”Toți în Unu” Alexandru Ioan I și Epoca Sa (”All in one” Alexandru Ioan I and his epoch), Ediție revăzută și adaugită, Editura Junimea, Iași, 2020, ISBN 978-973-37-2341-7, 191 p.
 9. Francmasoneria în Iașul interbelic, în col. cu Mircea Munteanu, Editura Mușatinii, Suceava, 2020, 347 p., ISBN 973-606-656-224-9
 10. Istoria ilustrată a Francmasoneriei din Moldova istorică, vol. 1, în col. Cu M. Munteanu, Al. Rufanda, Editura Junimea, Iași, 2022, ISBN 978-973-37-2512-1, 731 pp.
 11.  Petre P. Carp – Un destin, o vocație, Editura Junimea, Iași, 2022, ISBN 978-973-37-2554-1, 150 pp.
 12. Istoria ilustrată a Francmasoneriei din Moldova istorică, vol. II, în col. Cu M. Munteanu, Al Rufanda, Editura Junimea, Iași, 2022, ISBN 978-973-37-2564-0, pp. 247
 13. Istoria ilustrată a Francmasoneriei din Moldova istorică, vol. II, în col. Cu M. Munteanu, Al Rufanda, Editura Junimea, Iași, 2022, ISBN 978-973-37-2572-5, pp. 365

 

II. Manuale și cursuri universitare în România şi străinătate (Textbooks in Romania and Abroad)

 1. *Istoria universală modernă 1850-1918, (Universal Modern History 1850-1918. Textbook) Manual, în col. cu Igor Ojog, Editurile Reclama şi Cardidact, Chişinău 2002, ISBN 9975-932-30-4, 9975-940-48-x, 142 p.
 2. Relaţii politice internaţionale (International Political Relations. Textbook) Curs, IDD, An II, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, în col. cu Gh. Iacob, O. Buruiană, Universitatea “Al I. Cuza”, Editura Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi, 2003, 123 p.
 3. *Istoria universală modernă 1850-1918, Ediţie în limba rusă, Manual, în col. cu Igor Ojog, Editura Cartdidact, Chişinău, 2004, ISBN 9975-940-74-10, 142 p.
 4. Teoria relaţiilor internaţionale (Theory of International Relations), Curs, An II, Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea „Petre Andrei” Iaşi, 2005
 5. Proiecte de unificare europeană în secolul XX (Projects of European Unification during the 20th Century), Curs, An V, ID, Facultatea de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, 2008
 6. *Istorie. Epoca modernă, (History. The Modern Era), manual, în col. cu I. Varta, I. Sarov, I, Ojog, Editura Cartdidact, 2009, Chişinău, ISBN 978-9975-4001-7-6 , 256 p.
 7. Istoria construcţiei europene (History of European Construction), Curs, anul II, Facultatea Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2012, 105 p.
 8. Teoria Relațiilor internaționale, în colab. Cu Dr. Dan Prisăcaru, Curs IFR, anul III, Facultatea de Drept, Universitatea ”Al. I. Cuza”, 2018, 106 p
 9. Istoria construcției europene, Curs, anul II IFR, Facultatea Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2021, 110 p.
 10. Istoria construcției europene, Curs, anul I, Facultatea Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2021, 115 p.

 

III. Rapoarte ale unor instituţii şi mari organizaţii naţionale sau internaţionale (Reports of relevant national and international institutions or organizations)

 1. Global Modernization Report 2013. Selections of the 1st International Modernization Forum, World Scientific Publishing, 2013
 2. Global Modernization Report 2013. Proceedings of the 1st International Modernization Forum and Eleventh China Modernization Forum, Chinese version, Science Press, Beijing, 2013

 

 IV.Volume editate şi/sau coordonate (Edited Volumes)

 1. Naţionalism, Etnicitate, Minorităţi, (Nationalism, Ethnicity, Minorities), Xenopoliana, Tom V, Editura Dosoftei, Iaşi, 1997, ISSN 1223-9941, 272 p;
 1. Istoria ca discurs demistificator (History as a Demystifying Discourse) Xenopoliana, Tom VI, Editura Dosoftei, Iaşi, 1998, ISSN 1223-9941, 164 p;
 2. Istoria şi teoria relaţiilor internaţionale. Studii (The History and Theory of International Relations. Studies), Editura Cantes, Iaşi, 2000, ISBN 973-99449-8-1, 344 p
 3. Istorie şi identitate (History and Identity), Xenopoliana, tom VIII, Editura Dosoftei, Iaşi, 2000, ISSN 1223-9941, 162p;
 4. Punţi în istorie. Studii româno-germane (Bridges in History. Romanian-German  Studies) în col. cu F. Solomon, Editura Cantes, Iaşi, 2001,   ISBN 973-8173-22-1, 180 p ;
 5. Populism, demagogie, realism politic ( Populism, Demagogy, Political Realism) în col. cu Alexandru Zub, Fundaţia Academică “A.D. Xenopol”- Fundaţia Konrad Adenauer, Editura Dosoftei, Iaşi, 2001, ISBN 973-9135-98-6, 188 p;
 6. Vârstele Unirii. De la conştiinţa etnică la unitatea naţională (Union’s Ages. From Ethnic Counsciousness to National Unity), în col. cu D. Ivănescu, F. Cântec, Fundaţia Academică “A.D. Xenopol”, Editura Dosoftei, Iaşi, 2001, ISBN 973-8108-02-0, 229 p.
 7. Istorie şi conştiinţă (History and Consciousness), în col. cu Gh. Iacob, Editura Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi, Iaşi, 2001, ISSN- 1221-843X, 512 p;
 8. Condiţia femeii în societatea modernă. (Woman’s Condition in the Modern Society), in col. cu M. N. Turliuc, Fundaţia Academică “A.D.Xenopol”, Editura Performantica, Iaşi 2004, ISBN: 973-7994-47-7, 218 p;
 9. Totalitarism. Ideologie şi realitate socială în România şi RDG ( Totalitarismus. Ideologie und soziale Wirklichkeit in Rumänien und in der DDR) (Totalitarism. Ideology and social reality in Romania and GDR), în colab. Cu Alexander Rubel, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza ”Iaşi, Iaşi, 2006, ISBN: 978-973-703-141-9, 242 p.
 10. Iaşi. Memoria unei capitale (Iaşi. The Memory of a Capital City) în colab. Cu Gh. Iacob, I. Agrigoroaiei, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Iaşi, 2008, ISBN 978-973-703-367-3, 538 p.
 11. Din scrierile și cuvântările lui Ion C. Brătianu. Lupta pentru redeșteptarea națională, Ediție îngrijită de C. Bordeianu și C. Turliuc, Editura  Vasiliana 98, Iași 2009
 12.  Confluenţe identitare şi realităţi demografice la Est de Carpaţi în secolele XIX-XX, (Confluences of Identity and Demographic Realities at the East of the Carpathians during the 19th and 20th Centuries), cu Dumitru Ivănescu, Editura Junimea, Iaşi, 2010, ISBN 978-973-37-1526-9, 442 p. Carte distinsă cu premiul „Petre Andrei” la Salonul internaţional al cărţii Iaşi, 2011
 1. Dilemele convieţuirii în procesul modernizării societăţii româneşti în spaţiul est-carpatic (secolele XIX-XX), (Dilemmas of Cohabitation during the Modernization Process in the East-Carpathian Space, 19th-20th Centuries) cu Mihai Ştefan Ceauşu, Editura Junimea, Iaşi, 2011, ISBN 978-973-37-1575-7, 521 p.
 2. Clipe de viaţă. Ion Agrigoroaiei, Cătălin Turliuc, Gavril Preda, Ilie Manole (coord.), Editura Karta Graphic, Ploiesti, 2011, 385 p, ISBN 978-606-8312-52-1
 3. Izvoare statistice privind mutaţiile demografice la Est de Carpaţi în secolele XIX- XX (Statistical Data Regarding the Demographic Changes at the East of the Carpathians during 19th and 20th Centuries), cu Mihai Ştefan Ceauşu şi Dumitru Vitcu, Editura Junimea, Iaşi, 2011, ISBN 978-973-37-1576-4, 248 p.
 4. Take Ionescu Amintiri. Originile războiului. Depoziția unui martor, (Take Ionescu Memoirs. The Origins of the War. A Witness Deposition), Editura Junimea, Iași, 2019, ISBN 978-973-37-2298-4, 234p.

 

Burse, Granturi, Stagii ştiinţifice şi profesionale:

 •  1992, ianuarie – august, Universitatea Oxford, Oxford, Marea Britanie;
 •  1995, ianuarie-noiembrie, Universitatea Illinois, Urbana Champaigne, Statele Unite ale Americii;
 •  1996, iunie-iulie, Universitatea Central Europeană, Budapesta, Ungaria;
 •  1997, iunie-iulie, Universitatea Central Europeană, Budapesta, Ungaria;
 •  1997, octombrie-decembrie, Open Society Archives, Budapesta, Ungaria;
 • 1998, iulie-august, International Summer School in Political Science and International Relations, Cracovia, Krynica, Polonia;
 • 1999, iunie-iulie, Fritz Exner Stipendium acordat de Sudosteuropa Gesellschaft la Institut fur Geschichte Osteuropas und Sudosteuropas, Munchen, Germania;
 •  2000, septembrie, Academia Europeană, Bolzano, Italia
 •  2000- 2001 Grant al Academiei Române, Ponderea şi rolul alogenilor în modernizarea societăţii româneşti 1831-1918, în col. cu D. Vitcu şi D. Ivănescu; Contract Nr. 6135/2000, valoare 37.410.000 lei
 •  2000 -2002- Grant al ANSTI şi CNCSIS, Modernizare şi comunicare socială în România. Minoritarii de la Regulamentele Organice la Marea Unire, în colaborare cu D. Vitcu şi D. Ivanescu, cod CNCSIS 576, valoare 112.000.000 lei
 •  2001-2003 Grant al CNCSIS, Modernizare şi europenism în România interbelică. Instituţii politice şi sociale, în col. cu I. Agrigoroaie, Gh. Iacob, D. Rusu, O. Buruiană, cod CNCSIS 282, val. 197.000.000 lei
 •  2003 – decembrie, Israeli Academy of Sciences and Humanities, Tel Aviv University, Hebrew University at Jerusalem
 •  2003 – 2005, Proiect national PNCDI – CERES, Spaţiul est carpatic, zonă de convergenţă culturală din preistorie până în timpurile moderne, în colectiv cu Al. Zub, M. Şt. Ceauşu, V. Ciobanu, Dumitru Ivănescu ş.a., proiect CERES 3-83, valoare 1.400.000.000 lei
 •  2004 – oct-nov., Israeli Academy of Sciences and Humanities, Tel Aviv University, Hebrew University at Jerusalem
 •  2005- 2007, Grant al CNCSIS, Identitate naţională şi minorităţi etnice în spaţiul est-carpatic (sec. XIX – XX), în col. cu M. Şt. Ceauşu, D. Vitcu, D. Ivănescu; Contract 27660/2005, valoare 500.000.000 lei
 •  2005 – 2008, Grant al CNCSIS, România şi Comisia Europeană a Dunării 1856-1948, în col. cu I. Agrigoroaie, Gh. Iacob, pana in 2007 finantat cu 315.000.000 lei
 •  2005 – nov. Israeli Academy of Sciences and Humanities, Tel Aviv University, Hebrew University at Jerusalem
 •  2006-2009, Grant al CNCSIS, Patrimoniu naţional şi modernizare în societatea românească sec. XIX-XX, în col. cu D. Ivănescu, A. Mihalache etc.valoarea 50.000 ron
 •  2006- 30 oct.-19 nov. Israeli Academy of Sciences and Humanities, Tel Aviv University, Hebrew University at Jerusalem
 •  2007-2009, Grant internaţional al Ministerului Afacerilor Externe, DRP, Universitatea Torino, Primăria oraşului Torino Emigranţi din România la Torino (1989-2006) – O abordare cultural-antropologică, în col. cu O. Ichim, M.N. Turliuc, F. Olariu, valoarea 67.300 ron
 •  2007 –6-20 oct. Finnish Academy of Sciences, Tampere University
 •  2007- 2009, Grant al Academiei Române “Stat, societate, individ în perioada construcţiei naţionale(sec. XIX-XX)” în col. cu  D. Vitcu, M.St. Ceauşu, valoare 15.000 ron
 •  2008-2011, Grant PN-II-ID-PCE-2008-2, Dilemele convieţuirii în procesul modernizării societăţii româneşti. Identităţi multietnice şi mutaţii demografice la Est de Carpaţi în secolele XIX-XX, Director de proiect, valoare 1.000.000 ron
 •  2010-2012,  Grant Exzellenzcluster Projecktes, Max –Plank – Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, Max-Plank-Instituts für europäische Rechtsgeschichte, „Die Enstehung nationaler Rechtssysteme im postosmanichen Südosteuropa. Dekonstruktion, Formation und Transfer von Normativität” ( Establishment of National Legal Systems in Post-Ottoman South Eastern Europe. Deconstruction, Formation and Transfer of Normativity), director Prof. em. dr. dr. h.c. mult. M. Stolleis, membru
 •  Grant al CNCS 2011- 2016, „Mişcarea aboliţionistă în cadrul emancipării civile şi politice în România modernă” Cod proiect PN- II- ID- PCE –2011- 3-0655 cu Viorel Achim (director proiect), Venera Achim, şi Raluca Tomi. Membru. Valoarea proiectului 1.229.000 ron
 •  Grant POSDRU/97/6.3/S/50679  Fondul Social European, 2010 – 2013 „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” Expert pe termen lung, Valoarea totală a proiectului 15.798.224 ron

Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”

Șef colectiv Istorie Contemporană
Cercetător Științific Gradul I
cturliuc (at) yahoo.com

+40721330066

Implicare în proiecte

No data was found