Comunicat de presă • 15 octombrie 2020 • Iași • România
Lansarea proiectului CITIES2030. Crearea sistemelor alimentare reziliente și durabile în cadrul politicii FOOD2030

logo cities

Academia Română, Filiala Iași, împreună cu Primăria Municipiului Iași și alți 39 de parteneri europeni, sub coordonarea Universității Ca’ Foscari (Veneția, Italia), lansează proiectul CITIES2030, finanțat de Comisia Europeană cu 11,7 milioane de euro, în cadrul programului Horizon 2020, prin măsura “FOOD 2030 – Empowering cities as agents of food system transformation”.
Scopul proiectului CITIES2030 constă în asigurarea sistemelor alimentare urbane și regionale eficiente prin structuri centrate pe participarea cetățenilor, construite pe încrederea reciprocă dintre particpanții la lanțurile de aprovizionare alimentară.

Aceste sisteme alimentare necesită intervenții imediate și, în acest sens, proiectul CITIES2030 își propune să așeze consumatorii la baza soluțiilor. Pentru că stă în puterea a peste 7,7 miliarde de consumatori ca vechile patternuri de consum să fie înlocuite cu modele adaptate noilor cerințe pentru o alimentație sănătoasă și îmbunătățirea calității vieții.
În acest sens, principalele provocări ale proiectului CITIES2030 constau în creșterea rapidă a populației, accelerarea urbanizării, fenomenul migraționist ajuns la cote alarmante, schimbările climatice și nu în ultimul rând reducerea resurselor.

Pe parcursul a 4 ani, cei 41 de parteneri din proiectul CITIES2030 se angajează în transformarea și restructurarea modalităților prin care sistemele alimentare produc, transportă, distribuie, reciclează și reutilizează produsele alimentare în contextul secolului 21.

Viziunea proiectului CITIES2030 este aceea de a conecta lanțurile de aprovizionare, comunitățile de consumatori, partenerii industriali strategici, societatea civilă, afacerile de succes de tip start-up, gânditori vizionari și inovativi, universități și instituții de cercetare de top în orizontul interdisciplinar al domeniilor de cercetare specifice sistemelor alimentare urbane și regionale, incluzând științele alimentației, științele sociale și științele datelor de mari dimensiuni (big data).

Pe parcusul implementării, proiectul CITIES2030 își propune, totodată, să atragă fonduri substanțiale din diverse surse pentru investiții în sectorul public și privat în vederea contribuirii la creșterea rezilienței și durabilității sistemelor alimentare urbane și regionale.

O altă componentă importantă a acestui proiect constă în încurajarea participării cetățenilor prin creșterea nivelului de încredere în sistemele alimentare urbane și regionale, pentru transformarea consumatorilor în calitatea lor de recipienți pasivi la agenți motivați și angajați în vederea schimbării acestor sisteme alimentare.

Această abordare va iniția acțiuni inovative și va produce dezvoltare la nivelul întregii Uniuni Europene, cu impact global. Orașele și regiunile își vor îmbunătăți reziliența și durabilitatea sistemelor alimentare iar calitatea lor de actori principali la nivel local și regional va contribui la crearea și dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a ecosistemelor specifice, cu impact semnificativ în investiții atât la nivel local, cât și la nivel transnațional.

O platformă virtuală de tip blockchain va fi dedicată managementului sistemelor alimentare urbane și regionale, pentru a asigura intervențiile și informațiile specifice prin furnizarea unei replici digitale a întregului lanț de aprovizionare, care va oferi date în timp real cu privire la întregul circuit, de la producție la consum, cu atenție pe 4 factori determinanți pentru creșterea gradului de reziliență și durabilitate: siguranța și securitatea alimentară, ecosistemele de servicii, calitatea vieții și echitatea socio-economică.

Proiectul CITIES2030 furnizează un plan de acțiune pentru structurarea, accelerarea și transformarea susținută a sistemelor alimentare urbane și regionale. În acest context, CITIES2030 va crea un cadru de dezvoltare atât a politicilor și strategiilor de producție alimentară, cât și a instrumentelor inovative pentru democratizarea și creșterea durabilității practicilor alimentare urbane. Aceste politici, strategii și instrumente inovative vor fi realizate în regim pilot în 9 orașe: Iași (România), Bremerhaven (Germania), Bruges (Belgia), Haarlem (Olanda), Murska Sobota (Slovenia), Quart de Poblet (Spania), Seinäjoki (Finlanda), Velika Gorica (Croația), Vejle (Danemarca),Vicenza (Italia) și 2 regiuni, Vidzeme (Letonia) și Troodos (Cipru). În aceste orașe și regiuni pilot, în sprijinul politicilor, strategiilor și instrumentelor pilot vor fi realizate două tipuri de laboratoare: laboratoare pentru politici și strategii (policy labs) și laboratoare de cercetare (living labs). Acestea vor fi extinse la nivelul a altor 50 de orașe din Uniunea Europenă până în anul 2024, cu ocazia Zilei Mondiale a Alimentației (16 octombrie).


Acest plan de acțiune este creat și implementat de 500 de actori importanți pentru lanțurile de aprovizionare și sistemele alimentare în 19 țări, prin implicarea lor activă și transparentă în laboratoarele pentru politici și strategii și laboratoarele de cercetare dezvoltate în cadrul proiectului.


În acest sens, proiectul CITIES2030 reprezintă un efort trans-sectorial, cu caracter participativ, în sprijinul sistemelor alimentare urbane și regionale. Acest proiect își propune următoarele 5 obiective:
a) Siguranță alimentară și alimentație durabilă;
b) Stoparea sărăciei și insecurității alimentare;
c) Protecția și prezervarea resurselor naturale;
d) Dezvoltarea circulară a circuitelor alimentare locale;
e) Dezvoltarea culturii gastronomice.

Coordonator din partea Academiei Române, Filiala Iași:
Codrin Dinu Vasiliu, codrindinuvasiliu@gmail.com, 0040 753 594 610

Coordonator din partea Primăriei Municipiului Iași
Daniel Juravle, danieljuravle@gmail.com, 0040 745 370 578

Coordonatorul proiectului CITIES 2030:
Nicola CAMATTI, Dipartimento di Economia Università Ca’ Foscari Venezia
cities2030@unive.it, 0039 041 234 7575, www.cities2030.eu

Logo UE

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest comunicat de presă reflectă exclusiv opinia autorilor și, în acest sens, partenerii din cadrul proiectului CITIES2030 nu pot fi făcuți responsabili pentru modalitatea în care sunt utilizate informațiile din cadrul acestui comunicat de presă.

Organizatori:

Comitet organizatoric:

Comitet științific:

Palatul culturii din Iasi min