Conceptul de autenticitate existențială și provocările societății contemporane postmoderne

Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, organizează workshopul „Conceptul de autenticitate existențială și provocările societății contemporane postmoderne” în data de 29 aprilie, începând cu ora 16, în cadrul proiectului GAR-UM-2019-XII-3.1-6, cu același titlu. Autenticitatea este un concept determinant în filosofia existențialistă, un concept care oferă baza înțelegerii adecvate unor teme și noțiuni existențialiste centrale, precum anxietatea, disperarea, individualitatea, alteritatea, libertatea, sinele și conștiința de sine. Kierkegaard abordează autenticitatea din perspectiva distincției dintre individ și mase/ mulțimi. Potrivit acestuia, grupurile de acest fel sunt formate din membri care contează mai degrabă numeric, „indivizi” care nu gândesc și care nu acționează asumat. Masele creează presiune socială și afectează individul prin nivelare, un fenomen specific timpurilor moderne. În același context al unei discuții despre autenticitate intră și critica lui Ortega y Gasset a emancipării „omului masă” și a importanței sociale pe care acest nou tip uman o are în istoria recentă a Europei. Dezbaterea din cadrul workshop-ului va porni de la unele interogații precum: este autenticitatea, în înțelesurile ei existențialiste, o virtute individuală, una care presupune în sine o atitudine mai degrabă anti-socială? Procesul existențial de devenire, de dezvoltare a unui sine autentic se situează în opoziție cu ceea ce numim sine social? Potrivit lui Kierkegaard și Ortega y Gasset există o delimitare clară între individ și mase. Totuși, având în vedere unele fenomene contemporane, sociale și culturale de masă s-ar putea afirma că anumite adunări, anumite mulțimi sunt formate de indivizi (în sens kierkegaardian) care împărtășesc asumat valori, credințe și principii morale comune. În cadrul workshop-ului vom identifica astfel de fenomene și le vom integra într-o paradigmă care va include unele perspective contemporane asupra conceptul de autenticitate.

În contextul situației actuale a decretării stării de urgență, workshop-ul se va desfășura în mediul on-line. Această întâlnire de lucru are ca scop centralizarea cercetărilor și a rezultatelor de până acum ale fiecărui membru al echipei și trasarea noilor direcții, precum și identificarea posibilităților de diseminare a rezultatelor cercetării. Întâlnirea este adresată în primul rând membrilor echipei de cercetare, însă oricine va fi interesat să participe la workshop, chiar și în aceste condiții (auto)impuse, este desigur binevenit. În vederea participării, îi rog pe cei interesați să mă contacteze prin e-mail pentru a-și înregistra participarea.

Informații de contact (după caz). CS III Ionuț Bârliba: ionutbarliba@gmail.com

Organizatori:

Comitet organizatoric:

Comitet științific:

La multi ani Domnule Profesor