Concurs  pentru ocuparea postului contractual vacant de Referent de specialitate I (S), normă întreagă, pe durată nedeterminată, din cadrul Serviciului Tehnic Administrativ

Data publicării: 25/06/2024

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, Bld. Carol I, nr. 8, organizează la sediu concurs pentru ocuparea postului de Referent de specialitate I (S), normă întreagă, durată nedeterminată, post contractual în cadrul Serviciului Tehnic Administrativ al Filialei din Iași a Academiei Române, conform HG nr. 1336/2022.

           Postul este necesar pentru:

 1. fundamentarea documentaților pentru achiziții publice de bunuri/servicii/lucrări de natură tehnică;
 2. realizarea activității specifice gestionării bunurilor prin aplicația informatică dedicată;
 3. urmărirea construcțiilor în exploatare;
 4. gestionarea patrimoniului public aflat în administrarea ARFI.

  Concursul va consta în următoarele etape: selecția dosarelor de înscriere la concurs în data de 10.07.2024, ora 10:00, proba scrisă în data de 17.07.2024, ora 10:00 și interviul în data de 23.07.2024, ora 10:00

Condiţii:

 1. Studii de specialitate: Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, într-unul din următoarele domenii: tehnic/economic/juridic.
 2. Perfecţionări (specializări):        nu este cazul.
 3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel mediu de operare Windows, Microsoft Office, aplicații de gestionare a stocurilor.
 4. Limbi străine (necesitate şi nivel) cunoscute: nu este cazul.
 5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: conform criteriilor de evaluare aplicabile personalului contractual care ocupă funcții de execuție precum și abilităţi de organizare, de analiză şi sinteză, adaptabilitate la schimbări, eficienţă, dinamism, receptivitate, corectitudine, capacitate de gestionare a situaţiilor dificile precum şi a resurselor alocate, capacitate de comunicare, capacitate de lucru individual şi în echipă, atitudine pozitivă şi abilităţi de a se mobiliza şi a-i mobiliza pe alţii, preocuparea permanentă pentru ridicarea nivelului profesional individual.
 6. Cerinţe specifice:
  • a) Experienţa de lucru necesară: o vechime totală în muncă de minim 4 ani pe un post în condițiile deținerii unei diplome de absolvire a studiilor superioare de specialitate într-unul din următoarele domenii: tehnic sau economic sau juridic.
  • b) Cunoașterea legislației privind proprietatea publică și privată a statului, calitatea în construcții, autorizarea executării lucrărilor în construcții și investițiile finanțate din fonduri publice.
 7. Competenţa managerială: nu este cazul.

Data-limită până la care condidații vor depune actele pentru dosarul de înscriere la concurs este 08.07.2024, ora 14:00.

Date de contact: Aman Carmen – secretar comisie de concurs, telefon 0332101115, e-mail: resurse.umane@acadiasi.ro .

Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Serviciul Resurse Umane, Salarizare, IT și SU&SSM şi la sediul Filialei.

Anunț,  bibliografie, tematică.pdf

Cerere înscriere la concurs și Model de adeverinta.doc

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concurs.pdf