Concurs  pentru ocuparea postului contractual vacant de  Șef serviciu gr. II, din cadrul Bibliotecii Academiei Române-Filiala Iași

Data publicării: 22/02/2023

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, Bld. Carol I, nr. 8, organizează la sediu concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG 1336/28.10.2022, de Șef serviciu gr. II, cu  normă întreagă, pe durată nedeterminată, din cadrul Bibliotecii Filialei din Iași a Academiei Române. Postul este necesar pentru a asigura îndeplinirea misiunii B-ARFI stabilită prin ROF (art. 15 alin. 3), precum și pentru a asigura planificarea, organizarea, evaluarea și controlul intern al activităților, gestionarea și administrarea patrimoniului Bibliotecii Filialei din Iași a Academiei Române.

Concursul va consta în următoarele etape: selecția dosarelor de înscriere la concurs în data de 09.03.2023, ora 10:00, proba scrisă în data de 27.03.2023, ora 10:00 și interviul în data de 31.03.2023, ora 10:00.

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; vechime totală în muncă de minim 5 ani pe un post în condițiile deținerii unei diplome de absolvire a studiilor superioare; Curs de biblioteconomie; Certificat de instruire pentru Sistemul integrat de bibliotecă ALEPH 500; nivel avansat operare Windows, Microsoft Office, WINISIS, ALEPH 500, Internet; cunoașterea a cel puțin uneia dintre următoarele limbi de circulație internaționale- nivel A2: engleză,  franceză,  germană.

Data-limită până la care condidații vor depune actele pentru dosarul de înscriere la concurs este de 10 zile lucrătoare de la afișare.

Date de contact: Ciobanu Irina – secretar comisie de concurs, telefon 0332101115, e-mail: irina.ciobanu@acadiasi.ro Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Anunț, bibliografie și tematică pdf

Formular de înscriere, model de adeverință.doc

Plan managerial.doc