Concurs pentru ocuparea postului de Cercetător științific gradul II în cadrul Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”

Data publicării: 29/06/2022

Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, organizează, începând cu data de 8 august 2022, ora 10:00, concurs pentru ocuparea  postului vacant de cercetător ştiinţific grad II, normă întreagă, în domeniul Economie, specializarea Economie agrară și dezvoltare rurală.

Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de înscriere la concurs se depune în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, Salarizare: telefon 0332101115.

Anunț.pdf 

Cerere înscriere concurs, fișa de evaluare, declarație asumare răspundere, declarație gdpr, lista lucrări.doc

Rezultatul analizei dosarelor de inscriere la concurs