Concurs pentru ocuparea postului de Referent de specialitate gr. I din cadrul Biroului Resurse Umane, Salarizare

Data publicării: 20/01/2023

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, Bld. Carol I, nr. 8, organizează la sediu concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG 1336/28.10.2022, de Referent de specialitate gr. I, cu  normă întreagă, pe durată nedeterminată, din cadrul Biroului Resurse Umane, Salarizare. Postul este necesar cu prioritate pentru realizarea activităților de evidență a personalului contractual din cadrul ARFI în conformitate cu procedurile de lucru, legislația în vigoare și ROF-ul ARFI, precum și pentru asigurarea realizării întregii game de lucrări pentru implementarea eficace și eficientă a dispozițiilor legale privind Controlul Intern Managerial la nivelul structurilor ce compun Activitățile Suport aflate în subordinea Directorului Adjunct și realizarea unor activități specifice planificării și organizării la același nivel din ARFI.

Concursul va consta în următoarele etape: selecția dosarelor de înscriere la concurs în data de 06.02.2023, ora 10:00, proba scrisă în data de 14.02.2023, ora 10:00 și interviul în data de 20.02.2023, ora 10:00.

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; vechime în muncă de minim 4 ani într-un post cu studii superioare din care cel puțin 2 ani de activitate într-unul din următoarele departamente suport: economic/financiar/contabilitate/ resurse-umane/investiții; deținerea unui certificat de calificare în domeniul controlului intern managerial sau a unei certificări a competențelor digitale cel puțin nivelul ECDL Start sau absolvirea unui curs de proiectare a sistemelor informaționale constituie un avantaj, nivel mediu operare Windows și Microsoft Office.

Data-limită până la care condidații vor depune actele pentru dosarul de înscriere la concurs este de 10 zile lucrătoare de la afișare.

Date de contact: Ciobanu Irina – secretar comisie de concurs, telefon 0332101115, e-mail: irina.ciobanu@acadiasi.ro Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Anunț, bibliografie și tematică.pdf

Formular de înscriere.doc

Adeverință.doc

Rezultatul selecției dosarelor.pdf

Rezultatul privind solutionarea contestației la proba selecția dosarelor.pdf

Rezultatul probei scrise.pdf

Rezultatul interviului.pdf

Rezultat final.pdf