Concurs pentru ocuparea postului de Referent de specialitate grad II(S), vacant  în cadrul Biroului Financiar–Contabilitate

Data publicării: 28/02/2022

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, Bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG 286/23.03.2011 (actualizată), de Referent de specialitate gradul II(S), din cadrul Biroului  Financiar – Contabilitate,  normă întreagă, perioadă nedeterminată (cu perioadă de probă 3 luni). Postul este necesar pentru a asigura realizarea contabilizării operațiunilor și raportărilor financiar contabile şi gestionarea financiar contabilă a contractelor cu finanţare internă repartizate.

Concursul va consta în două probe: proba scrisă  în data de 23.03.2022, ora 10.00  și interviul în data de 29.03.2022, ora 10.00.

Condiţii: Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice; vechime minim 1 an în specialitatea studiilor necesare funcției de execuție în domeniul economic; abilități de utilizare a calculatorului (Windows, Microsoft Office, utilizarea programelor de contabilitate), cunoaşterea legislaţiei economice în vigoare, capacitatea de a  lucra în echipă, gândire clară, raţionament logic, capacitate de analiză şi sinteză, asumarea responsabilităţilor.

Data-limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la afișare.

Date de contact: Ciobanu Irina – secretar comisie de concurs, telefon 0332101115, e-mail: irina.ciobanu@acadiasi.ro Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Anunț, tematică și bibliografie.pdf

Rezultatul selecției dosarelor de concurs.pdf

Rezultatul probei scrise.pdf

Rezultatul interviului.pdf

Rezultatul final.pdf