Concurs pentru ocuparea postului de Referent de specialitate I în cadrul Biroului Resurse Umane, Salarizare

Data publicării: 29/06/2022

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, Bld. Carol I, nr. 8, organizează la sediu concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de Referent de specialitate gr. I, cu  normă întreagă, pe durată nedeterminată, din cadrul Biroului Resurse Umane, Salarizare. Postul este necesar cu prioritate pentru asigurarea realizării întregii game de lucrări pentru implementarea eficace și eficientă a dispozițiilor legale privind Controlul Intern Managerial la nivelul structurilor ce compun Activitățile Suport aflate în subordinea Directorului Adjunct și realizarea unor activități specifice planificării și organizării la același nivel din ARFI.

Concursul va consta în două probe: proba scrisă în data de 22.07.2022 , ora 10:00 și interviul în data de 28.07.2022 ora 10:00.

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; vechime în muncă de minim 4 ani într-un post cu studii superioare; deținerea unui certificat de calificare în domeniul controlului intern managerial sau  a unei certificări a competențelor digitale cel puțin nivelul ECDL Start sau absolvirea unui curs de proiectare a sistemelor informaționale constituie un avantaj.

Data-limită până la care condidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la afișare.

Date de contact: Ciobanu Irina – secretar comisie de concurs, telefon 0332101115, e-mail: irina.ciobanu@acadiasi.ro

Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Anunț, tematică și bibliografie.pdf 

Cerere înscriere concurs.doc

Rezultatul selecției dosarelor de concurs.pdf

Rezultatul probei scrise.pdf

Rezultatul interviului.pdf

Rezultatul final.pdf