Concurs pentru ocuparea postului vacant de Asistent de cercetare științifică, ½ normă, în cadrul Centrului de Cercetări pentru Oenologie

Academia Română – Filiala Iaşi, Centrul de Cercetări pentru Oenologie Iași, organizează,  începând cu data de 10 noiembrie 2020, ora 09:00,  concurs pentru ocuparea postului vacant de Asistent de cercetare științifică, ½ normă, în domeniul Oenologie, specializarea Oenologie.

Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

Dosarul de concurs se depune în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.

Data publicării anunțului: 07.10.2020

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul institutului şi/sau de la Biroul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0332101115.

Anunt.pdf

Calendarul concursului.pdf

Tematica si bibliografie.pdf

Rezultatul verificării dosarelor de înscriere.pdf

Rezultatul probelor de concurs.pdf

Rezultatul final.pdf

Organizatori

Comitet organizatoric

Comitet științific