Concurs pentru ocuparea postului vacant de Cercetător științific gradul I, normă întreagă, in cadrul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, specializarea toponimie

Data publicării: 20/04/2023

Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, organizează,  începând cu data de 25.05.2023 ora 09:00, concurs pentru ocuparea postului vacant de Cercetător științific gradul I, normă întreagă, în domeniul Filologie, specializarea toponimie.

Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de înscriere la concurs se depune în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Secretariatul Institutului de Filologie Română „A. Philippide” şi/sau de la Biroul Resurse Umane, Salarizare telefon 0332101115.

Anunț.pdf

Cerere înscriere la concurs, fișa de evaluare, declarație asumare răspundere, declarație gdpr, lista de lucrări.doc

Anunț.pdf