Concurs pentru ocuparea postului vacant de Cercetător științific gradul II, ½ normă în cadrul Institutului de Matematică „Octav Mayer”

Data publicării: 25/02/2022

Academia Română – Filiala Iaşi, Institutulde Matematică „Octav Mayer”, organizează,  începând de 01.04.2022, ora 12:00,  concurs pentru ocuparea  postului vacant de Cercetător științific gradul II, ½ normă, în domeniul Mecanică teoretică, specializarea Mecanica mediilor continue, Elasticitate neliniară.

Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de înscriere la concurs se depune în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul institutuluişi/sau de la Biroul Resurse Umane, Salarizare telefon 0332101115.

Anunț.pdf 

Cerere înscriere concurs, fișa de evaluare, declarație asumare răspundere, declarație gdpr, lista lucrări.doc

Rezultatul analizei dosarelor de înscriere.pdf