Concurs pentru ocuparea postului vacant de cercetător științific gradul III, ½ normă în cadrul Institutului de Informatică Teoretică

Data publicării: 12/11/2021

Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Informatică Teoretică, organizează, începând cu data de 15.12.2021, ora 10:00, concurs pentru ocuparea postului vacant de cercetător științific gradul III, ½ normă, în domeniul Electronica, Telecomunicații si Nanotehnologii, specializarea Procesarea imaginilor.

Concursul se va desfășura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare – dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de înscriere la concurs se depune în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului.

Data publicării anunțului: 12.11.2021

Informații suplimentare se pot obține de la secretariatul institutului 0332/106505 și/sau de la Biroul Resurse Umane, Salarizare, tel. 0332-101115.

Anunț, tematică și bibliografie.pdf

Cerere înscriere concurs, fișă de evaluare, declarație asumare răspundere, listă lucrări.doc

Rezultatul analizei dosarelor de concurs.pdf

Rezultatul probei scrise.pdf

Rezultatul final.pdf