Concurs pentru ocuparea postului vacant de Cercetător Științific III, ½ normă, în cadrul Institutului de Informatică Teoretică

Data publicării: 09/10/2020

Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Informatică Teoretică, organizează,  începând cu data de 12.11.2020, ora 10.00, concurs pentru ocuparea  postului vacant de Cercetător Științific gradul III, ½ normă, perioadă nedeterminată în domeniul Electronică, Telecomunicaţii şi Nanotehnologii, specializarea Procesare de semnale.                  

Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.  

Dosarul de concurs se depune în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. 

Data publicării anuntului: 09 octombrie 2020             

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul institutului 0332/106505 şi/sau de la Biroul Resurse Umane, Salarizare,  telefon 0332/101115.

Anunț, tematică si bibliografie.pdf

Calendarul concursului.pdf

Rezultatul verificării dosarelor de înscriere.pdf

Rezultatul probei orale.pdf

Rezultatul final.pdf