Concurs pentru ocuparea postului vacant de Cercetător Științific în cadrul Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”

Data publicării: 06/05/2021

Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, organizează, începând cu data de 10 iunie 2021, ora 9:00, concurs pentru ocuparea postului vacant de cercetător ştiinţific, normă întreagă, în domeniul Psihologie, specializarea Psihologie socială.

Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

Dosarul de concurs se depune, în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului, la Academia Română Filiala Iaşi, Bd. Carol I, nr. 8 – Biroul Resurse Umane, Salarizare etaj II.

Data publicării anunțului: 06 mai 2021  

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul Institutului şi/sau de la Biroul Resurse Umane, Salarizare, tel. 0332-101115.

Anunț, tematică și bibliografie.pdf

Calendarul concursului.pdf

Cerere inscriere concurs, declaratie asumare raspundere, lista de lucrari.doc

Rezultatul verificării dosarelor de înscriere.pdf

Rezultatul probei scrise.pdf

Rezultatul probei orale.pdf

Rezultatul final.pdf