Concurs pentru ocuparea unui post de Îngrijitor din cadrul Biroului Tehnic Administrativ

Data publicării: 17/02/2021

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de Îngrijitor, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, din cadrul Biroului Tehnic Administrativ.

Concursul va consta în trei probe: proba scrisă- rezolvarea unor teste-grilă în data de 11.03.2021, ora 10:00, proba practică în data de 17.03.2021, ora 10:00, și interviul în data de 23.03.2021, ora 10:00.

Condiţii: Studii generale

Vechime: minim 1 an experiență în domeniu

Termenul de depunere a dosarelor este 03.03.2021, ora 14:00.

Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Anunț.pdf

Tematică și bibliografie.pdf

Model cerere înscriere la concurs.pdf

Rezultatul selecției dosarelor de concurs.pdf

Rezultatul probei scrise.pdf

Rezultatul probei practice.pdf

Rezultatul interviului.pdf

Rezultatul final.pdf