Concurs pentru ocuparea unui post de Îngrijitor din cadrul Biroului Tehnic Administrativ

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de Îngrijitor, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, din cadrul Biroului Tehnic Administrativ.

Concursul va consta în trei probe: proba scrisă- rezolvarea unor teste-grilă în data de 11.03.2021, ora 10:00, proba practică în data de 17.03.2021, ora 10:00, și interviul în data de 23.03.2021, ora 10:00.

Condiţii: Studii generale

Vechime: minim 1 an experiență în domeniu

Termenul de depunere a dosarelor este 03.03.2021, ora 14:00.

Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Anunț.pdf

Tematică și bibliografie.pdf

Model cerere înscriere la concurs.pdf