Concurs pentru ocuparea unui post de Inspector de specialitate gradul IA(S) din cadrul Biroului Tehnic, Administrativ, SU și SSM

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de Inspector de specialitate gradul IA(S) din cadrul Biroului Tehnic, Administrativ, SU și SSM, normă întreagă, perioadă nedeterminată.

Concursul va consta în două probe: proba scrisă în data de 03.09.2019, ora 10:00, și interviul în data de 06.09.2019, ora 10:00.

Condiţii: Studii superioare de lunga durata absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul  tehnic – mecanică, electrotehnică sau construcții și instalații.

Vechime: o vechime totală în muncă de minim 7 ani pe un post în condițiile deținerii unei diplome de absolvire a studiilor superioare de specialitate tehnice – mecanică, electrotehnică sau construcții și instalații.

Termenul de depunere a dosarelor 22.08.2019, ora 14:00. Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Anunt, tematica si bibliografie.pdf

Facebook
Pinterest
LINKEDIN