Concurs pentru ocuparea unui post de Inspector de specialitate gradul IA(S) din cadrul Biroului Tehnic, Administrativ, SU și SSM

Data publicării: 06/08/2019

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de Inspector de specialitate gradul IA(S) din cadrul Biroului Tehnic, Administrativ, SU și SSM, normă întreagă, perioadă nedeterminată.

Concursul va consta în două probe: proba scrisă în data de 03.09.2019, ora 10:00, și interviul în data de 06.09.2019, ora 10:00.

Condiţii: Studii superioare de lunga durata absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul  tehnic – mecanică, electrotehnică sau construcții și instalații.

Vechime: o vechime totală în muncă de minim 7 ani pe un post în condițiile deținerii unei diplome de absolvire a studiilor superioare de specialitate tehnice – mecanică, electrotehnică sau construcții și instalații.

Termenul de depunere a dosarelor 22.08.2019, ora 14:00. Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Anunt, tematica si bibliografie.pdf

Rezultatul selectiei dosarelor.pdf

Rezultatul probei scrise.pdf

Rezultatul solutionarii contestatiei la proba scrisa.pdf

Rezultat interviu.pdf

Rezultat final.pdf