Concurs pentru ocuparea unui post de Inspector de specialitate gradul IA(S) (inginer) din cadrul Biroului Tehnic-Administrativ

Data publicării: 09/10/2020

Academia Română – Filiala Iaşi cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de Inspector de specialitate gradul IA(S) (inginer) din cadrul Biroului Tehnic-Administrativ, normă întreagă, perioadă nedeterminată, cu perioadă de probă 90 de zile.

Postul este necesar pentru a asigura realizarea activităților tehnico-administrative de specialitate privind buna funcționare a ARFI prin: gestionarea patrimoniului public aflat în administrarea ARFI, elaborarea de norme și proceduri de lucru pentru activități specifice BTA (paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor; închirieri de bunuri imobile; evidența patrimoniului), urmărirea lucrărilor recepționate care se află în perioada de garanție, cărți tehnice ale imobilelor, colectarea selectivă a deșeurilor.

Concursul va consta în două probe: proba scrisă în data de 09.11.2020, ora 10:00, și interviul în data de 12.11.2020, ora 10:00.

Condiţii: Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul tehnic – mecanică, electrotehnică sau construcții și instalații.

Vechime: o vechime totală în muncă de minim 7 ani pe un post în condițiile deținerii unei diplome de absolvire a studiilor superioare de specialitate tehnice – mecanică, electrotehnică sau construcții și instalații.

Termenul de depunere a dosarelor 23.10.2020, ora 14:00. Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Anunt.pdf

Tematica si bibliografie.pdf

Cerere inscriere concurs.pdf

Rezultatul selecției dosarelor.pdf

Rezultatul probei scrise.pdf

Rezultatul interviului.pdf

Rezultatul final.pdf