Concurs pentru ocuparea unui post de Inspector de specialitate gradul IA(S) (inginer) din cadrul Biroului Tehnic-Administrativ

Academia Română – Filiala Iaşi cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de Inspector de specialitate gradul IA(S) (inginer) din cadrul Biroului Tehnic-Administrativ, normă întreagă, perioadă nedeterminată, cu perioadă de probă 90 de zile.

Postul este necesar pentru a asigura realizarea activităților tehnico-administrative de specialitate privind buna funcționare a ARFI prin: gestionarea patrimoniului public aflat în administrarea ARFI, elaborarea de norme și proceduri de lucru pentru activități specifice BTA (paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor; închirieri de bunuri imobile; evidența patrimoniului), urmărirea lucrărilor recepționate care se află în perioada de garanție, cărți tehnice ale imobilelor, colectarea selectivă a deșeurilor.

Concursul va consta în două probe: proba scrisă în data de 09.11.2020, ora 10:00, și interviul în data de 12.11.2020, ora 10:00.

Condiţii: Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul tehnic – mecanică, electrotehnică sau construcții și instalații.

Vechime: o vechime totală în muncă de minim 7 ani pe un post în condițiile deținerii unei diplome de absolvire a studiilor superioare de specialitate tehnice – mecanică, electrotehnică sau construcții și instalații.

Termenul de depunere a dosarelor 23.10.2020, ora 14:00. Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Anunt.pdf

Tematica si bibliografie.pdf

Cerere inscriere concurs.pdf

Rezultatul selecției dosarelor.pdf

Rezultatul probei scrise.pdf

Rezultatul interviului.pdf

Rezultatul final.pdf

Organizatori

Comitet organizatoric

Comitet științific