Concurs pentru ocuparea unui post de paznic din cadrul Biroului Tehnic Administrativ

Data publicării: 10/05/2021

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de Paznic, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată,  poziția 13 din Statul de personal al Biroului Tehnic Administrativ. Concursul va consta în două probe: proba scrisă în data de 02.06.2021, ora 10:00 și interviul în data de 08.06.2021, ora 10:00.

Condiţii: Studii generale și atestat profesional de pază conform Legii nr. 333/2003.

Vechime: minim 1 an experiență în domeniu

Termenul de depunere a dosarelor este 24.05.2021, ora 14:00. Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Anunț, tematică și bibliografie.pdf

Model cerere înscriere la concurs.pdf

Rezultatul selecției dosarelor.pdf

Rezultatul probei scrise.pdf

Rezultatul interviului.pdf

Rezultatul final.pdf