Concurs pentru ocuparea postului vacant de Director Adjunct

 

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de Director Adjunct din cadrul Aparatului tehnico-administrativ, normă întreagă, perioadă nedeterminată. Concursul va consta în două probe: proba scrisă în data de 05.11.2018, ora 10:00, și interviul în data de 08.11.2018, ora 10:00.

Condiţii: Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic. Studii postuniversitare de specializare în domeniul managementului instituțiilor publice

vechime: minim 7 ani într-o funcție de conducere într-o instituție bugetară și de minim 7 ani în specialitate.

Termenul de depunere a dosarelor este 26.10.2018, ora 15:30.

Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

 

Anunt, tematica si bibliografie concurs Director Adjunct.pdf

Rezultat selectie dosare.pdf

Rezultat proba scrisa.pdf

Rezultat interviu.pdf

Rezultat final.pdf

Organizatori

Comitet organizatoric

Comitet științific