Concurs pentru ocuparea postului vacant de Director Adjunct

Data publicării: 12/10/2018

 

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de Director Adjunct din cadrul Aparatului tehnico-administrativ, normă întreagă, perioadă nedeterminată. Concursul va consta în două probe: proba scrisă în data de 05.11.2018, ora 10:00, și interviul în data de 08.11.2018, ora 10:00.

Condiţii: Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic. Studii postuniversitare de specializare în domeniul managementului instituțiilor publice

vechime: minim 7 ani într-o funcție de conducere într-o instituție bugetară și de minim 7 ani în specialitate.

Termenul de depunere a dosarelor este 26.10.2018, ora 15:30.

Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

 

Anunt, tematica si bibliografie concurs Director Adjunct.pdf

Rezultat selectie dosare.pdf

Rezultat proba scrisa.pdf

Rezultat interviu.pdf

Rezultat final.pdf