Conferința Anuală a Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” Ediția a V-a

Mediul academic își reevaluează în permanență potențialul epistemic, testează și validează noi direcții de cercetare, se deschide spre societatea contemporană, iar conferințele științifice reprezintă o excelentă oportunitate în acest sens. Plecând de la această premisă, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” din Iași și-a propus ca, printr-o manifestare publică de impact, aflată astăzi la cea de-a V-a ediție (prima ediție având loc în 2019), să coaguleze specialiștii în domeniul istoriei și să ofere expertiză științifică pe teme de interes local, regional, național și universal, precum: patrimoniu, regimuri și ideologii politice, proiecții ale istoriei relațiilor internaționale, migrație și identitate, istoria Bisericii, abordări de istorie culturală, istoriografie și imaginar.

Gândită în paneluri tematice, conferința dorește să aducă în prim-planul dezbaterii isto¬riografice cercetări recente ale specialiștilor din diferite centre academice din România și din străinătate.  Caracterizate prin spirit critic, suport teoretic adecvat și un nivel ridicat de interpretare, comunicările  prezentate în această serie de conferințe propun perspective veridice asupra trecutului, utilizând surse dintre cele mai variate și inedite. Comunicările de la ediția din anul acesta urmează a fi publicate într-un volum al seriei deschise de prima ediție a conferinței (2019), la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (clasificată CNCS în categoria A).

Site-ul oficial al conferinței: https://conferintaxenopol.ro/

Programul conferinței.pdf

Afiș.pdf

Afiș Lemny Pompidou.pdf

Afiș Drace-Francis.pdf

Organizatori:

Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Academia Română, Filiala Iași;
Universitatea ,Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Istorie;
Muzeul Municipal ,,Regina Maria”;
Asociația – Societatea de Științe istorice ,.A. D. Xenopol”

Comitet organizatoric:

CS dr. Alexandru D. AIOANEI – Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Academia Română, Filiala Iași
CS dr. Mihai-Cristian AMĂRIUȚEI – Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Academia Română, Filiala Iași
CS II dr. Liviu BRĂTESCU- Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Academia Română, Filiala Iași
CS II dr. Cătălina CHELCU- Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Academia Română, Filiala Iași
CS I dr. Leonidas RADOS – Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Academia Română, Filiala Iași

Comitet științific:

Prof. univ. dr. Gheorghe CLIVETI, m.c. A.R.- Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Academia Română, Filiala Iași
Prof. univ. dr. Petronel ZAHARIUC- Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Academia Română, Filiala Iași
CS I dr. Flavius SOLOMON- Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Academia Română, Filiala Iași
CS I dr. Cătălin TURLIUC- Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Academia Română, Filiala Iași
CS II dr. Marius CHELCU- Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Academia Română, Filiala Iași
CS II dr. Mihai CHIPER- Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Academia Română, Filiala Iași
CS III dr. Dorin DOBRINCU – Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Academia Română, Filiala Iași

Conferință internațională
fizic și on-line
30 mai – 1 iunie 2024

Sala de Conferințe a Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”
Sala de Consiliu a Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”
Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași (31 mai 2024, orele 15.00 -19.00)